festiwal (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Laboratorium Muzyki Współczesnej


Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Współczesnej”
ul. Klaudyny 6 m 83

01-683 Warszawa

tel. (+48) (0) 501 33 99 02

e-mail: lukaszewski@chopin.edu.pl

www: www.laboratorium.org.pl


Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, będący członkiem międzynarodowej organizacji European Conference of Promoters of New Music iw Amsterdamie jest zjawiskiem i wydarzeniem, które daje w pewnej mierze „panoramiczny” portret muzyki dwóch ostatnich dziesięcioleci XX wieku i początku XXI wieku, zwłaszcza w obszarze muzyki kameralnej. Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie "Laboratorium Muzyki Współczesnej" we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
Pierwsze pięć Laboratoriów (pierwsze datuje się na rok 1985) odbyło się w stylowych wnętrzach pałacowych miejscowości: Starawieś k. Węgrowa, Liw i Siedlce. Cztery następne edycje – w latach 1993-96 - miały miejsce w Białymstoku (Filharmonia, Aula Akademii Medycznej, Kościół św. Rocha, Sala Koncertowa Filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina). Podczas pierwszych dziewięciu edycji festiwalu na ponad 50 koncertach wykonano w sumie około 250 utworów 130 kompozytorów (w tym 70 twórców polskich). Większą część z nich (około 160) stanowiły dzieła kompozytorów polskich. Odbyło się 35 prawykonań światowych utworów kompozytorów polskich oraz 60 pierwszych wykonań w Polsce utworów kompozytorów zagranicznych. Po siedmioletniej przerwie, począwszy od dziesiątej edycji festiwalu w 2003 roku Laboratorium Muzyki Współczesnej odbywa się w Warszawie.
Laboratorium to także debaty o kondycji muzyki współczesnej, w których uczestniczyli m.in.: Marian Borkowski, Michał Bristiger, Tadeusz Daszkiewicz, Mieczysława Demska-Trębacz, Marek Dyżewski, Magdalena Dziadek, Tadeusz Kobierzycki, Witold Szalonek, Marta Szoka i Jan Miłosz Zarzycki.
W kolejnych edycjach Festiwalu wzięli udział zarówno kompozytorzy młodego pokolenia, jak i uznani twórcy, m.in.: Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Witold Szalonek, Zbigniew Bargielski, Marcin Błażewicz, Marek Chołoniewski, Andrzej Dutkiewicz, Andrzej Dziadek, Ryszard Gabryś, Benedykt Konowalski, Jerzy Kornowicz, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń, Paweł Łukaszewski, Maciej Małecki, Piotr Moss, Bronisław Kazimierz Przybylski, Marta Ptaszyńska, Bogusław Schaeffer, Marek Stachowski, Bolesław Szabelski, Tadeusz Szeligowski czy Romuald Twardowski. Ponadto Festiwal był terenem stałej konfrontacji dorobku kompozytorów polskich z najwybitniejszymi klasykami muzyki XX wieku, jak m.in.: L. Berio, R. Haubenstock-Ramati, P. Hindemith, Ch. Ives, G. Ligeti, K. Stockhausen, A. Webern, I. Xenakis i inni. Stał się też forum, na którym zaprezentowano dzieła wielu działających do dziś znakomitych kompozytorów zagranicznych, takich jak: Klaus Ager (Austria), Wolfgang Bottenberg (Kanada), Manuel Enriquez (Meksyk), James Giroudon (Francja), Pierre Henry (Francja), Barbara Jaźwiński (USA), Sung-Jae Lee (Korea Południowa), Bent Lorentzen (Dania), Pavel Mihelčič (Słowenia), Ivo Petrić (Słowenia), Primož Ramovš (Słowenia), Morton Subotnick (USA), Toshiya Sukegawa (Japonia), Yoshihisa Taïra (Francja), Horacio Vaggione (Argentyna), Jesús Villa Rojo (Hiszpania), Scott A. Wyatt (USA).
Silną stroną Festiwalu jest znakomite wykonawstwo muzyczne. W kolejnych edycjach Laboratorium wystąpili tacy wybitni artyści, jak m.in. Andrzej Dutkiewicz, Szabolsc Esztényi, József Örmény (Ukraina), Jadwiga Gadulanka, Krzysztof Bąkowski, Tomasz Strahl, Grzegorz Olkiewicz, Mariusz Pędziałek, Mirosław Pokrzywiński, David A. Pituch (USA), John Sampen (USA), Zdzisław Piernik, Rodney Oakes (USA), Stanisław Skoczyński, Zbigniew Koźlik, Andrzej Chorosiński, Stanisław Moryto oraz zespoły: Kwartet Śląski, Concerto Avenna pod kier. art. Andrzeja Mysińskiego, Camerata Vistula pod kier. art. Andrzeja Wróbla, Warszawski Kwartet Saksofonowy, Zespół Ensemble Interaktive Tokyo pod dyr. Masahiro Ueno, a także chóry: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pod dyr. Ks. Kazimierza Szymonika, Schola Cantorum Gedanensis pod kierunkiem Jana Łukaszewskiego.