Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Musica Moderna


c/o Akademia Muzyczna w Łodzi
ul. Gdańska 32

90-716 Łódź

tel. (+48 42) 633 86 59

fax (+48 42) 633 69 52

tel./fax (+48 42) 633 79 36

e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl

www: www.amuz.lodz.pl/moderna.html


Musica Moderna to cykliczna impreza powołana do życia w Akademii Muzycznej w Łodzi w 1982 roku z inicjatywy prof. Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Założeniem organizatorów cyklu Musica Moderna jest promocja muzyki współczesnej: prezentacja dzieł z literatury światowej, polskiej muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości łódzkich kompozytorów. W ramach organizowanych dwa razy do roku (wiosną i jesienią) sesji odbywają się liczne koncerty, których wykonawcami są studenci i pedagodzy akademii oraz artyści spoza uczelni. W programie każdej sesji obecne są prezentacje utworów najmłodszego pokolenia kompozytorów, jak również koncerty klasy perkusji oraz czwartkowe wieczory z muzyką elektroniczną twórców związanych ze Studiem Komputerowym Akademii Muzycznej w Łodzi.
Sesje Musica Moderna wzbogacane są także wykładami poświęconymi nowej muzyce, które prezentowali dotychczas: Jolanta Bauman-Szulakowska, Andrzej Bączyński, Józef Chwedorowicz, Ewa Kowalska-Zając, Danuta Mirka, Jacek Szerszenowicz, Marta Szoka. W 1983 roku odbyło się spotkanie z Tadeuszem Kaczyńskim. W grudniu 2000 roku podczas 37 Sesji odbyła się dyskusja panelowa Muzyka XX wieku w perspektywie doświadczeń wykonawczych, w której udział wzięli: Henryka Januszewska, Barbara Świątek-Żelazna, Krzysztof Bąkowski, Szabolcs Esztényi, Wojciech Michniewski, Józef Serafin i Marta Szoka. Skrócony zapis tej dyskusji został opublikowany w "Zeszycie Naukowym" nr XXX wydanym przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
Na sesjach gościli także kompozytorzy, którzy wygłaszali referaty, nierzadko prezentując własną twórczość. Byli to: Jerzy Bauer, Marek Chołoniewski, Marek Czeszek, Jürgen Ganzer, Piotr Hertel, Jonathan Kraemer, Krzysztof Knittel, Hanna Kulenty, Sławomir Kaczorowski, Ton de Leeuw, Józef Patkowski, Zbigniew Penherski, Ulrich Pogoda, Marta Ptaszyńska, Barbara Puchalska, Martin Christoph Redel, David Rowland, Rafał Stradomski, Lidia Zielińska. O swoich doświadczeniach w dziedzinie wykonań muzyki współczesnej mówili m.in. Wojciech Michniewski, Włodzimierz Lech Puchnowski, Tadeusz Wielecki, odbywały się również kursy interpretacji dla studentów. Ponadto studenci kompozycji i teorii muzyki kilkakrotnie uczestniczyli w warsztatach i kursach kompozytorskich, które prowadzili: Thomas Assmus (Hannover), Rolf Hempel (Stuttgart), John Hondorp (Enschede), Alexander Mullenbach (Salzburg, Luxemburg), Reinhard Wolschina (Weimar).