konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Młodych Kompozytorów im. Andrzeja Panufnika


Klub Muzyki Współczesnej "Malwa" przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury


ul. Dobrego Pasterza 6

31-416 Kraków

tel. (+48 12) 411 61 16

e-mail: klubmw@poczta.onet.pl

www: www.klub-malwa.eu


Pierwszy Konkurs Młodych Kompozytorów im. Andrzeja Panufnika – ogólnopolski - odbył się w 1999 roku. Wówczas wzięło w nim udział 70 kompozytorów, którzy złożyli 120 prac konkursowych. Począwszy od III Konkursu, organizowanego w roku 2001 w dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Panufnika, jest to konkurs o zasięgu międzynarodowym.
Celem konkursu jest promowanie młodych kompozytorów poprzez prezentację ich twórczości. Konkursowi towarzyszą również koncerty poświęcone muzyce jego patrona, organizowane w ramach Festiwalu Muzyki Andrzeja Panufnika. Pomysłodawcą imprezy oraz jej realizatorem jest Jan Baryła, kierownik Klubu Muzyki Współczesnej „Malwa” w Krakowie. Na czele Komitetu Honorowego konkursu stoi żona kompozytora – Lady Camilla Panufnik. Kompozycje ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem Bogusława Schaeffera.
Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców – absolwentów, studentów i uczniów szkół średnich muzycznych oraz osoby spoza uczelni artystycznych – w wieku do 30 lat.