Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Musica Antiqua Europae Orientalis - Międzynarodowy Festiwal i Kongres


Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6

85-080 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 321 04 67

fax (+48 52) 321 07 56

e-mail: musica@musica.pl

www: www.musica.pl


Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy jest jedyną filharmonią w Polsce, która oprócz działalności artystycznej prowadzi działalność naukową, organizując w cyklu trzyletnim międzynarodowe kongresy "Musica Antiqua Europae Orientalis". Inicjatywa powstała w latach sześćdziesiątych jako rezultat porozumienia między dyrekcją bydgoskiej Filharmonii i Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza impreza odbyła się w 1966 roku z udziałem uczonych z kilku kontynentów. Od tej chwili Bydgoszcz stała się ważnym forum spotkań historyków, muzykologów, bizantynologów, wykonawców i teoretyków muzyki ze Wschodu i Zachodu. Od samego początku uczestniczyli w nim naukowcy z Rosji, Ukrainy i innych republik ówczesnego ZSRR. Dla ukraińskiej muzykologii stało się to bodźcem do organizacji w 1969 roku w Kijowie pierwszej w Europie Wschodniej konferencji poświęconej muzyce średniowiecza i baroku. Od tego czasu zaczęło się wydawanie prac, coraz bardziej szerokie badanie zabytków. Do chwili obecnej Kongresy MAEO nie przestały być interesującym miejscem spotkań naukowych dotyczących muzyki kultywowanej w różnych obrządkach religii chrześcijańskiej - wschodnich i zachodnich. Kongresy zyskują coraz wyższy poziom obrad, zespolonych z cyklem koncertów, które je uzupełniają, ilustrują i weryfikują. Wielkim sukcesem były dwa ostatnie kongresy - w 2000 roku poświęcony 2000 lat tradycji chrześcijańskiej w muzyce ilustrowany koncertami muzyki koptyjskiej, libańskiej, ortodoksyjnej, protestanckiej i kościoła anglikańskiego oraz w 2003 roku, skoncentrowany na problemie sacrum w kulturze świata zachodniego i wschodniego. Po raz pierwszy rozważane były śpiewy islamu i ich język wyrazowy.
Jubileuszowy Kongres w 2006 roku - w dniach 11-29 września - poświęcony zostanie tematowi krzyżowania się różnych tradycji w muzyce religijnej - Religious music in the meeting-roads of various traditions.