Polmic - FB

wydawca (E)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Eufonium - Wydawnictwo


skr. pocztowa 1

81-660 Gdynia 5

tel. (+48 58) 698 70 09

fax (+48) 606 207 978

tel./fax

e-mail: eufonium@eufonium.pl

www: www.eufonium.pl


Wydawnictwo "Eufonium" powstało w 2005 roku w Gdyni. Głównym celem oficyny jest publikacja nieznanych utworów polskiej muzyki od XVIII do XXI wieku. Oferta wydawnicza obejmuje ponad 140 publikacji.

Serie wydawnicze EUFONIUM:

Juliusz Zarębski Edition
Polska muzyka gitarowa XIX wieku (m. in. Jan Nepomucen Bobrowicz, Feliks Horecki, Stanisław Szczepanowski, Franciszek Mirecki)
Polska muzyka skrzypcowa (Emil Młynarski, Joachim Kaczkowski, Fryderyk August Duranowski, August Gerke, Karol Mikuli, Karol Lipiński, Izydor Lotto)
Kameralna muzyka gitarowa (Justus Dotzauer, Caspar Kummer, Gottfired Weber, Guillaume Gatayes, Bartolomeo Bortolazzi, Jan N. Bobrowicz, Francesco Molino, Franciszek Mirecki)
Mozartiana (Johann Nüske, August Franchomme, Johann Nepomuk Hummel, Friedrich Kalkbrenner, Henri Vieuxtemps & Edward Wolff, Ferdinand Ries)
Chopiniana (Samuel Kossowski, August Franchomme, Friedrich Kalkbrenner, Ernesto Köhler, Theodore Lalliet, Karol Lipiński)
Gedansiana (Władysław Walentynowicz, Henryk Jabłoński, Eugeniusz Głowski, Krzysztof Olczak, Marek Czerniewicz, Marta Walkusz, Kazimierz Guzowski)

Piotr Perkowski Edition

Szeroko prezentowana jest polska literatura:

1. wiolonczelowa - utwory Michała Bergsona, Marka Czerniewicza, Eugeniusza Głowskiego, Kazimierza Guzowskiego, Henryka Jabłońskiego,Emanuela Kani, Samuela Kossowskiego, Ferdynanda Macalika, Franciszka Mireckiego, ZygmuntaNoskowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Henryka Pachulskiego, Karola Skarżyńskiego, Stanisława Szczepanowskiego, Henryka Waghaltera, Aleksandra Wierzbiłłowicza, Władysława Żeleńskiego.

2. fortepianowa (fortepian 4 ręce / 2 fortepiany) - utwory Romana Maciejewskiego, Zygmunta Noskowskiego, Krzysztofa Olczaka, Adolfa Rzepko, Wojciecha Sowińskiego, Władysława Walentynowicza, Juliusza Zarębskiego, Władysława Żeleńskiego.

3. fortepianowa (fortepian 2 ręce) - utwory Fryderyka Augusta Duranowskiego, Wojciecha Gawrońskiego, Kazimierza Guzowskiego, Emanuela Kani, Wincentego Lessla, Karola Mikulego, Stanisława Niewiadomskiego, Piotra Perkowskiego, Jadwigi Sarneckiej, Romana Statkowskiego, Pauliny Szalit, Edwarda Wolffa, Juliusza Zarębskiego, Aleksandra Zarzyckiego.

Część oferty ma charakter pedagogiczny:

Gamy i pasaże na skrzypce prof. Magdaleny Szczepanowskiej
12 fantazji G. Ph. Telemanna w opracowaniu prof. M. Szczepanowskiej

• Agnieszka Kaszuba Moja wiolonczela
• Anna Szpil Najpiękniejsze piosenki dla dzieci na wiolonczelę i fortepian

Redaktorem naczelnym jest Jarosław Pabisiak.

Zapowiedzi na rok 2014:

Michał Bergson (1820-1898) Grand duo dramatique op.40 na wiolonczelę i fortepian
Halina Krzyżanowska (1860-1937) Sonata op. 47 na wiolonczelę i fortepian
Franciszek Lessel (1780-1838) Duo et Variations op. 7 na 2 flety
Karol Lipiński (1790-1861) Rondo de concert op. 18 na skrzypce i fortepian
Karol Lipiński (1790-1861) Kaprysy op. 29 na skrzypce
Juliusz Zarębski (1854-1885) Quatre morceaux na fortepian
 

aktualizacja: kwiecień 2014