Polmic - FB

wydawca (E)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Eufonium - Wydawnictwo


skr. pocztowa 1

81-660 Gdynia 5

tel. (+48) 606 207 978

tel./fax

e-mail: eufonium@eufonium.pl

www: www.eufonium.plWydawnictwo "Eufonium" powstało w 2005 roku w Gdyni. Głównym celem oficyny jest publikacja nieznanych utworów polskiej muzyki od XVIII do XXI wieku. Oferta wydawnicza obejmuje ponad 270 publikacji.

Serie wydawnicze EUFONIUM:

Juliusz Zarębski Edition;

Polska muzyka gitarowa XIX wieku (m. in. Jan Nepomucen Bobrowicz, Feliks Horecki, Stanisław Szczepanowski, Franciszek Mirecki);

Polska muzyka skrzypcowa (Emil Młynarski, Joachim Kaczkowski, Fryderyk August Duranowski, August Gerke, Karol Mikuli, Karol Lipiński, Izydor Lotto, Gustaw Frieman, Kazimierz Łada, Apolinary Kąski, Zygmunt Noskowski, Stanisław Taborowski, Władysław Żeleński, Stanisław Serwaczyński, Aleksander Zarzycki, Roman Statkowski, Bazyli Bohdanowicz, Jan Baptysta Kleczyński, Halina Krzyżanowska);

Kameralna muzyka gitarowa (Justus Dotzauer, Caspar Kummer, Gottfired Weber, Guillaume Gatayes, Bartolomeo Bortolazzi, Jan N. Bobrowicz, Francesco Molino, Franciszek Mirecki);

Mozartiana (Johann Nüske, August Franchomme, Johann Nepomuk Hummel, Friedrich Kalkbrenner, Henri Vieuxtemps & Edward Wolff, Ferdinand Ries, Michał Bergson & Karol Kąski, Johann H. K. Bornhardt, Antoni Orłowski);

Chopiniana (Samuel Kossowski, August Franchomme, Friedrich Kalkbrenner, Ernesto Köhler, Theodore Lalliet, Karol Lipiński, Edward Wolff, Stanisław Taborowski);

Gedansiana (Władysław Walentynowicz, Henryk Jabłoński, Eugeniusz Głowski, Krzysztof Olczak, Marek Czerniewicz, Marta Walkusz, Kazimierz Guzowski);

Piotr Perkowski Edition.

Szeroko prezentowana jest polska literatura:

1. wiolonczelowa - utwory Michała Bergsona, Marka Czerniewicza, Eugeniusza Głowskiego, Kazimierza Guzowskiego, Henryka Jabłońskiego,Emanuela Kani, Samuela Kossowskiego, Ferdynanda Macalika, Franciszka Mireckiego, ZygmuntaNoskowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Henryka Pachulskiego, Karola Skarżyńskiego, Stanisława Szczepanowskiego, Henryka Waghaltera, Aleksandra Wierzbiłłowicza, Władysława Żeleńskiego;

2. fortepianowa (fortepian 4 ręce / 2 fortepiany) - utwory Romana Maciejewskiego, Zygmunta Noskowskiego, Krzysztofa Olczaka, Adolfa Rzepko, Wojciecha Sowińskiego, Władysława Walentynowicza, Juliusza Zarębskiego, Władysława Żeleńskiego;

3. fortepianowa (fortepian 2 ręce) - utwory Fryderyka Augusta Duranowskiego, Wojciecha Gawrońskiego, Kazimierza Guzowskiego, Emanuela Kani, Wincentego Lessla, Karola Mikulego, Stanisława Niewiadomskiego, Piotra Perkowskiego, Jadwigi Sarneckiej, Romana Statkowskiego, Pauliny Szalit, Edwarda Wolffa, Juliusza Zarębskiego, Aleksandra Zarzyckiego, Władysława Żeleńskiego;

4. kameralna – utwory Michała Bergsona, Franciszka Mireckiego, Wojciecha Sowińskiego, Józefa Deszczyńskiego, Józefa Krogulskiego.


Redaktorem naczelnym jest Jarosław Pabisiak.

aktualizacja: kwiecień 2019 (iz)