Polmic - FB

festiwal (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Łańcuch - Festiwal twórczości Witolda Lutosławskiego


Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23

00-028 Warszawa

tel. (+48 22) 826 90 25

e-mail: society@lutoslawski.org.pl

www: www.lutoslawski.org.pl


Festiwal "Łańcuch" organizowany jest od 2004 roku przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego. Dyrektorem artystycznym dwóch pierwszych edycji był Andrzej Bauer, rolę tę w Festiwalu „Łańcuch III” w 2006 roku przejął Roman Rewakowicz, a w 2009 roku - Jadwiga Rappé.
Pomysł utworzenia monograficznego festiwalu poświęconego Witoldowi Lutosławskiemu został zrealizowany w 10. rocznicę śmierci kompozytora podczas ogłoszonego przez Sejm RP Roku Lutosławskiego. Powstał festiwal w formie „łańcuchowej”, jednej z ulubionych form kształtowania utworów Lutosławskiego. Jak napisał Andrzej Bauer we wstępie do programu pierwszej edycji festiwalu: W formie tej „zachodzą” na siebie epizody o różnej „gęstości”, budowane są napięcia, ale jest też miejsce na odprężenie. Chodziło mi też o próbę oderwania Dzieła od Twórcy, od Jego osobistych preferencji, komentarzy wartościujących, dystansujących się od całych nurtów i okresów twórczości....
Podczas trzech pierwszych edycji festiwalu (2004-2006) ukazany został prawie cały dorobek twórczy Witolda Lutosławskiego: od dzieł wczesnych po późne, dojrzałe, od utworów pedagogicznych i piosenek dziecinnych po szlagiery lat 50-tych i 60-tych tworzone pod pseudonimem „Derwid”, cała twórczość kameralna, a także zainteresowania artysty filmem i upodobania plastyczne. W czasie drugiej edycji festiwalu zainaugurowała swoją działalność Lutosławski Youth Orchestra - zespół złożony z młodych muzyków z Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Orkiestrę poprowadził Heinz Holliger - oboista, kompozytor i dyrygent, dla którego Lutosławski napisał Koncert podwójny na obój i harfę, a towarzyszyli mu: Ursula Holliger, Olga Pasiecznik i Piotr Pławner. W swoim założeniu orkiestra pod patronatem wybitnych mistrzów miała stać się przestrzenią, gdzie młodzi adepci sztuki będą poznawać muzykę Lutosławskiego, a także - poprzez kontakt z dyrygentami i solistami, którzy zetknęli się z Mistrzem - tradycję wykonawczą, pochodzącą bezpośrednio od kompozytora.
Począwszy od trzeciej edycji organizatorzy odeszli od monograficznej prezentacji twórczości Witolda Lutosławskiego w kierunku umieszczenia jej w szerokim kontekście muzyki XX i XXI wieku. Zabieg taki wyjaśniony został przekonaniem, że najbardziej indywidualne cechy muzyki Mistrza, jej wielkość i wręcz klasyczne piękno najmocniej przejawiają się w zestawieniu z utworami innych kompozytorów. Nowym aspektem trzeciej edycji festiwalu była również współpraca Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego z międzynarodowymi konkursami muzycznymi – Międzynarodowym Konkursem Wokalnym „La Voce” w Bad Kissingen w Niemczech i Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. Dawida Ojstracha w Odessie na Ukrainie. Jej rezultatem było zaproszenie do udziału w festiwalu laureatów pierwszych nagród tych konkursów, którzy jednocześnie otrzymali nagrodę im. Witolda Lutosławskiego: śpiewaczki Felicitas Fuchs i skrzypaczki Soyoung Yoon.
Podczas dotychczasowych edycji festiwalu słuchacze mogli wysłuchać dzieł Lutosławskiego i innych XX- i XXI- wiecznych twórców w wykonaniu m.in. Szábolcsa Esztényia, Krzysztofa Jakowicza, Jadwigi Rappé, Ewy Pobłockiej, Anny Lubańskiej, Solveige Kringelborn, Ivara Antona Waagaarda, Garricka Ohlssona, Elżbiety Szmytki, Julity Mirosławskiej, Włodka Pawlika, Agnieszki Kozło, Marcina Zdunika, Janusza Wawrowskiego, Agaty Szymczewskiej, Zespołu Solistów Orkiestry Symfonicznej Rostowskiej Filharmonii, duetu ElettroVoce, zespołu Kwadrofonik, kwartetu smyczkowego Camerata, Apollon Musagète Quartett, Lutosławski Piano Duo, Lutosławski Quartet, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Pierre-André Valade’a i Alexandra Liebreicha, Orkiestry Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia, Sinfonii Varsovii pod batutą Jerzego Maksymiuka i Krzysztofa Pendereckiego, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej pod kierownictwem Jacka Kaspszyka, Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Renato Rivolty i Łukasza Borowicza oraz Sinfonietty Cracovii.
Od początku istnienia festiwalu „Łancuchowi” towarzyszyły koncerty dla dzieci, a od 2013 roku – również Kursy Mistrzowskie w Radziejowicach. Koncerty dziesiątej, jedenastej i dwunastej edycji odbyły się na przełomie stycznia i lutego. W 2013 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora z inicjatywy Towarzystwa im. Lutosławskiego został wydany jubileuszowy album o twórcy, powstała specjalna aplikacja będącą multimedialnym przewodnikiem po miejscach w Warszawie związanych z Lutosławskim i pamiątkowy medal, a także zorganizowanych zostało wiele dodatkowych wydarzeń – konkurs kompozytorski, wystawa biograficzna „Lutosławski 1913-1994” i szereg projektów edukacyjnych.
aktualizacja: luty 2015 (ab)