Polmic - FB

organizacja (T)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Towarzystwo im. Mariana Sawy, Warszawa


ul. Skowronkowa 17
05-101 Skierdy

tel. (+48 22) 794 14 70

fax (+48 22) 619 01 11

tel./fax (+48) (0) 501 367 468

e-mail: info@mariansawa.org

www: www.mariansawa.org


Zarząd:

W dniu 31 maja 2006 roku w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie odbyło się I Walne Zebranie powołanego do istnienia Towarzystwa im. Mariana Sawy [TiMS]. Towarzystwo powstało w pierwszą rocznicę śmierci swojego patrona, jednego z naj-wybitniejszych polskich kompozytorów muzyki organowej. TiMS pragnie przyczyniać się do popularyzacji dorobku twórczego Mariana Sawy (1937-2005). Jego bogata twórczość, obejmująca kompozycje organowe, chóralne, kameralne, orkiestrowe i wokalno-instrumentalne jest ceniona przez wielu wykonawców polskich i zagranicznych. Problemem jest jednak dostępność materiałów nutowych. Podstawowym celem TiMS będzie prowadzenie działalności wydawniczej i koncertowej na rzecz promocji twórczości Mariana Sawy.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  • upowszechnianie i popularyzowanie muzyki Mariana Sawy;
  • współpracę z wybitnymi wykonawcami, zawodowymi zespołami artystycznymi, muzykologami i teoretykami muzyki;
  • fundowanie stypendiów i nagród specjalnych;
  • podejmowanie działalności naukowej, artystycznej, badawczej i edukacyjnej związanej z twórczością Mariana Sawy;
  • organizację imprez artystycznych, koncertów, festiwali, warsztatów, kursów, konkursów, sympozjów, odczytów i imprez wymiennych z innymi organizacjami;
  • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami muzycznymi i innymi organizacjami kultury i sztuki;
  • udział w przedsięwzięciach propagujących twórczość, wykonawstwo i refleksję naukową nad muzyką Mariana Sawy;
  • prowadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki, fonoteki, videoteki, archiwum;
  • wypożyczanie powierzonych przez spadkobierców Mariana Sawy i wydawców materiałów nutowych do wykonań publicznych i nagrań dzieł muzycznych Mariana Sawy;
  • prowadzenie działalności wydawniczej (nuty, płyty CD, DVD, książki, czasopisma) i informacyjnej, w tym prowadzenie wszechstronnej informacji o działalności Towarzystwa za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu.
Towarzystwo rozpoczyna akcję tworzenia centrum dokumentacji twórczości Mariana Sawy. Zarząd TiMS zwraca się z prośbą do wszystkich wykonawców, którzy mają na koncie wykonania utworów M. Sawy o nadsyłanie na adres Towarzystwa afiszy, programów, recenzji itp. lub innych informacji.