Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej PSeME


ul. Zakopiańska 62
30-032 Kraków
adres do korespondencji: ul. Starowiślna 3

31-038 Kraków

tel. (+48 12) 267 61 95

e-mail: pseme@pseme.com

www: www.pseme.com


Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (PSeME) to polska sekcja Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej (ISEM/CIME) w Bourges.
Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej jest promocja polskiej sztuki elektroakustycznej (muzyka elektroakustyczna, sztuka wideo, instalacja dźwiękowa, sztuka interaktywna i audiowizualna) na całym świecie, w ramach międzynarodowej sieci festiwali, serii koncertów i innych projektów sztuki elektroakustycznej koordynowanych przez Międzynarodową Konfederację Muzyki Elektroakustycznej (CIME) w Bourges. Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej organizuje koncerty muzyki elektronicznej w jej historycznym wymiarze (II poł. XX wieku) w zestawieniu z jej najnowszymi kierunkami.
Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej to organizacja, której powstanie inicjowano od dawna (Józef Patkowski, Ryszard Szeremeta, Elżbieta Sikora, Krzysztof Szlifirski i Marek Chołoniewski). Zebranie Założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej odbyło się 7 maja 2005 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie. PSeME założyło 16 wybitnych przedstawicieli muzyki elektroakustycznej, kompozytorów, wykonawców, autorytetów z różnych dziedzin, inicjatorów i kierowników najważniejszych polskich ośrodków muzyki elektronicznej i komputerowej: Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie, studiów akademickich w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach: Andrzej Bauer, Marek Chołoniewski, Piotr Kleczkowski, Krzysztof Knittel, Włodzimierz Kotoński, Stanisław Krupowicz, Jarosław Mamczarski, Józef Patkowski, Mariusz Pędziałek, Bogusław Schaeffer, Elżbieta Sikora, Krzysztof Szlifirski, Maciej Szybist, Marcin Wierzbicki, Lidia Zielińska, Marek Zwyrzykowski. Podczas Zebrania Założycielskiego wybrano Zarząd w składzie: Marek Chołoniewski - prezes, Elżbieta Sikora - wiceprezes, Lidia Zielińska - sekretarz i Marcin Wierzbicki - skarbnik oraz Komisję Rewizyjną.
W programie Koncertu Inauguracyjnego 7 maja 2005 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie wykonane zostały kompozycje założycieli stowarzyszenia. Dnia 22 września 2005 roku podczas Walnego Zgromadzenia ISEM/CIME w Lizbonie Polska reprezentowana przez Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej uzyskała status pełnoprawnego członka Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej i stanowi polską sekcję tej organizacji.
Stowarzyszenie zrzesza obecnie 90 członków. Honorowym jego członkiem jest Józef Patkowski.