Polmic - FB

wydawca (N)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Narodowy Instytut Audiowizualny (dawniej: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne)


ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

tel. (+48 22) 380 49 00

fax (+48 22) 380 49 01

tel./fax

e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

www: www.nina.gov.pl


Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany 1 kwietnia 2009 roku w wyniku przemianowania, działającego od roku 2005 Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe stawiane tej instytucji. Oprócz prowadzonej dotychczas działalności wydawniczej, rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz aktywnego współtworzenia kulturowego dyskursu, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego będzie systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów. Efekt tych działań znajdzie się na multimedialnym portalu, na którym zainteresowany odbiorca znajdzie zarówno, dotychczas niedostępne szerszemu gronu zainteresowanych, materiały archiwalne, jak i audycje nowe, wyprodukowane w ostatnich latach. W dalszej perspektywie czasowej oprócz misji archiwizacyjnej, prowadzonej przy użyciu najnowszych technologicznych osiągnięć NInA ma także prowadzić działalność edukacyjną i badawczą. Zaawansowane rozważanie problematyki digitalizacji, rekonstrukcji i twórczości audiowizualnej ma służyć pogłębieniu świadomości własnego dziedzictwa narodowego i umożliwić dostęp do często wybitnych artystycznie świadectw przeszłości, które mogą znacząco wzbogacić myślenie o świecie współczesnym i pomoc w budowaniu teraźniejszej tożsamości.

Narodowy Instytut Audiowizualny podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.