Polmic - FB

zespół (G)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Grodziski Chór Bogorya


Ośrodek Kultury
ul. Kilińskiego 14

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (+48 22) 755 61 58

e-mail: mlmazur@wp.pl

www: www.grodzisk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=165


Grodziski Chór Bogorya został założony w listopadzie 2000 roku przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Do 2005 roku działał pod nazwą Grodziski Chór Dziecięcy. Założycielem i pierwszym dyrygentem zespołu jest chórmistrz, nauczyciel i autor publikacji muzycznych Marcin Łukasz Mazur. Z chórem pracują także: Anna Asińska, Kinga Machura i Karolina Matusiak. W zespole śpiewa około 80 uzdolnionych muzycznie dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 18 lat.
Chór występował dotychczas w wielu miastach Polski, na Litwie, w Niemczech i na Słowacji. W repertuarze zespołu znajdują się utwory a cappella, a także duże formy wokalno-instrumentalne: Msza Koronacyjna Mozarta, fragmenty nieszporów Michała Haydna i kantata Lauda Sion Salvatorem Buxtehudego. Pierwszy występ chóru miał miejsce 3 maja 2001 roku w czasie uroczystości rocznicy Konstytucji 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim, od tego czasu chór regularnie występuje. W październiku 2006 roku ukazała się płyta CD, zawierająca utwory Mozarta, Haydna i Buxtehudego.
Dotychczas Grodziski Chór Bogorya wziął udział w osiemnastu imprezach o charakterze konkursowym, zdobywając wiele nagród. Oto niektóre z nich: III miejsce na XV Międzynarodowym Konkursie im. Szimkusa w Kłajpedzie – Litwa (2005), II miejsce na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2005), dwa I miejsca na Myślenickim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2006), złoty dyplom i tytuł zwycięzcy kategorii na V Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Schumanna w Zwickau – Niemcy (2006).
W maju 2003 roku chór wystawił musical pt. Czarnoksiężnik z Krainy Oz z muzyką Harolda Arlena. Reżyserem spektaklu był Jerzy Latos, kostiumy zaprojektowała i wykonała Emilia Zadykowicz, a kierownictwo muzyczne sprawował Marcin Łukasz Mazur. Wszystkie role mówione i śpiewane wykonane były przez członków chóru, któremu towarzyszył zespół instrumentalny, złożony z zawodowych muzyków. Kulminację sezonu 2004/2005 stanowiła wymiana z młodzieżową Orkiestrą Gimnazjum im. Eichendorffa z Koblencji (Niemcy). Orkiestra przebywała w Grodzisku Mazowieckim od 30 kwietnia do 7 maja 2005 roku, a rewizyta chóru w Koblencji trwała od 21 do 28 maja. Koncertami dyrygowali szefowie obu zespołów: Eberhard Neumann i Marcin Łukasz Mazur. Wymiana polsko-niemiecka była dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży. W styczniu 2006 roku została podjęta decyzja o zmianie nazwy całego zespołu, ponieważ słowo „dziecięcy” straciło już aktualność. Nazwą obowiązującą od stycznia 2006 roku jest: Grodziski Chór Bogorya. Krokiem milowym w historii chóru były koncerty wokalno-instrumentalne 2 i 4 czerwca 2006 roku, zorganizowane z okazji jubileuszu 250-lecia urodzin Wolfganga A. Mozarta, podczas których chór wykonał m.in. Mszę Koronacyjną w trzygłosowej wersji na chór jednorodny. Jubileuszowy projekt Mozartowski uzyskał wsparcie finansowe programu „Rozwój inicjatyw lokalnych“ MKiDN. W październiku 2006 roku chór wystartował w V Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Schumanna w Zwickau w Niemczech, zdobywając wysokie nagrody. Wyjazd ten uzyskał wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.