Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Sinfonia Varsovia


ul. Szczęśliwicka 56

02-353 Warszawa

tel. (+48 22) 824 09 40

e-mail: fundacja@sinfoniavarsovia.org

www: www.sinfoniavarsovia.org


Fundacja Sinfonia Varsovia działa od roku 2000, w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest: inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich, promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą oraz upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego i Polskiej Orkiestry Kameralnej – Sinfonia Varsovia.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i finansowanie koncertów, przedstawień, recitali, festiwali oraz nagrań muzycznych. Młodzi, zdolni studenci akademii muzycznych w Polsce zapraszani są do udziału w próbach Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zdobywają oni w ten sposób cenne umiejętności i doświadczenie gry zespołowej. Dzięki kontaktom Orkiestry i Fundacji Sinfonia Varsovia ze znakomitymi artystami na świecie, młodzi muzycy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez spotkania i pracę z wybitnymi fachowcami.
Fundacja Sinfonia Varsovia od 2001 roku organizuje Festiwal "Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu". Jego ideą jest zaprezentowanie warszawskiej publiczności wielkich dzieł światowej literatury muzycznej w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz znakomitych solistów i dyrygentów. Koncerty, na które wstęp jest bezpłatny odbywają się w salach koncertowych, ale również w kościołach i na wolnym powietrzu. Festiwal już na stałe wpisał się w krajobraz kulturalny stolicy, jako impreza cykliczna o najwyższej randze artystycznej.
W dniu 31 maja 2006 roku zmarł Franciszek Wybrańczyk – współzałożyciel i wieloletni dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia, pomysłodawca i prezes Fundacji Sinfonia Varsovia. Chcąc zachować w pamięci Warszawiaków tę wyjątkową postać - muzyka, genialnego organizatora, a także wielkiego entuzjasty i pełnego uroku człowieka, od roku 2007 Festiwal przyjął nazwę Festiwalu „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu” im. Franciszka Wybrańczyka.