Polmic - FB

zespół (K)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Kwartet Wilanów


Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

00-272 Warszawa

tel. (+48 22) 831 23 75

fax (+48 22) 831 17 15

tel./fax

e-mail: impresariat@sdk.pl

www: www.home.datacomm.ch/mstrasz/wilanow
Kwartet Wilanów powstał w 1967 roku (początkowo jako „Kwartet Wilanowski”). Nazwa ta wiązała się z jego pierwszymi koncertami w królewskiej rezydencji Jana III Sobieskiego.
Zespół występował we wszystkich krajach Europy, a także w USA, Kanadzie, Japonii, Meksyku, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli i Peru. Przez wiele lat był stałym gościem Festiwalu w Joliette koło Montrealu – metropolii muzycznej Kanady, gdzie wykonał wszystkie kwartety L. van Beethovena oraz programy poświęcone muzyce polskiej, rejestrowane przez Radio Canada. Brał udział w najważniejszych festiwalach europejskich m.in.: w Warszawie, Wiedniu, Grazu, Berlinie, Stuttgarcie, La Chaise-Dieux, Helsinkach, Paryżu, Dreźnie, Patras, Cannes, Bergen i innych.
Drogę artystyczną Kwartetu znaczyły nagrody i wyróżnienia: II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. J. Haydna w Wiedniu (1971), Srebrny Medal na Biennale w Bordeaux (1972), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych Radia Bawarskiego w Monachium(1973).
Ogromny repertuar Kwartetu Wilanów, obok pozycji klasycznych i romantycznych zawiera ponad 100 dzieł muzyki XX wieku, m.in.: T. Bairda, B. Bartóka, S. Barbera, A. Berga, A. Blocha, E. Cartera, Ch. Ivesa, A. Kurylewicza, W. Lutosławskiego, A. Matsudairy, K. Meyera, L. Nono, R. Palestra, K. Pendereckiego, A. Schönberga, I. Strawińskiego, W. Słowińskiego, M. Stachowskiego, A. Sznitkego, D. Szostakowicza, A. Weberna, M. Weinberga, B. Woytowicza, H.R. Yunga.
Przez niemal 20 lat zespół występował na festiwalu „Warszawska Jesień”, na którym w 1983 roku otrzymał nagrodę krytyków SPAM „Orfeusz” za najlepsze wykonanie muzyki polskiej (XXVI Festiwal – VI Kwartet smyczkowy K. Meyera). Dwukrotnie w latach 1986 i 1990 był laureatem nagrody Związku Kompozytorów Polskich oraz Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Propagowania Kultury Polskiej za Granicą.
Stała, wieloletnia współpraca z firmą fonograficzną SONOTON PRO VIVA w Monachium zaowocowała rejestracją wszystkich utworów kameralnych Krzysztofa Meyera, ponadto utworów A. Blocha, Z. Bargielskiego i innych polskich kompozytorów współczesnych. Kwartet Wilanów ma w swoim dorobku około 30 płyt kompaktowych, nie licząc szeregu utworów zarejestrowanych na płytach bezpośrednio z sal koncertowych. Ponadto muzycy nagrywali dla takich firm, jak: ACCORD, TUDOR, PRO VIVA, OLIMPIA, COL LEGNO, POLSKIE NAGRANIA, TONPRESS, VERITON. W 1990 roku płyta CD – Musique de Chambre z muzyką W. Lutosławskiego nagrana w firmie fonograficznej ACCORD otrzymała prestiżową nagrodę „Diapason d’Or”. To samo pismo wyróżniło zespół przyznaniem pięciu gwiazdek za nagranie kwartetów E. Griega (1996). Przed kilku laty Kwartet podjął niezwykle ważną współpracę z firmą fonograficzną ACTE PRÉALABLE, dla której nagrywa arcydzieła polskiej muzyki epoki romantycznej i współczesnej. Wraz z jednym z najwybitniejszych wiolonczelistów polskich – Tomaszem Strahlem zespół nagrał płytę z kwintetami wiolonczelowymi I.F. Dobrzyńskiego.
Kwartet Wilanów współpracował z najwybitniejszymi muzykami z całego świata, m.in. ze skrzypkami: G. Kremerem, G. Żyslinem, D. Sitkowieckim, pianistami: B. Dawidowicz, A. Schiffem, R. Gothonim, S. Esztenyim, jak również wybitnymi polskimi solistami: E. Gajewską, J. Olejniczakiem, W. Kłosiewiczem, A. Makowiczem, S. Kamasą i innymi.
W 2002 roku Kwartet Wilanów obchodził swe 35-lecie. Z tej okazji na uroczystym koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie członkowie zespołu odznaczeni zostali przez Ministra Kultury medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Międzynarodowa renoma zespołu sprawiła, że został on zaproszony do wzięcia udziału w koncertach i kursach mistrzowskich słynnego festiwalu „Morningside Music Bridge” w Calgary w Kanadzie (2003).
Członkowie Zespołu wykładają w Akademiach Muzycznych, prowadząc instrumentalne i kameralne klasy mistrzowskie.
Od 1990 roku zespół pozostaje pod opieką Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, gdzie znalazł on jedyną w swoim rodzaju, wspaniałą atmosferę do doskonalenia umiejętności oraz stałego rozszerzania repertuaru.