Polmic - FB

zespół (F)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Fahrenheit Trio


Gdańsk

tel. (+48) (0) 510 595 875

fax (+48) (0) 504 438 364

tel./fax (+48) (0) 502 270 058

e-mail: contact@fahrenheit-trio.com

www: www.fahrenheit-trio.com


  • Stefan Wesołowski – skrzypce
  • Anna Śmiszek-Wesołowska – wiolonczela
  • Ignacy Jan Wiśniewski – fortepian


Zespół Fahrenheit Trio został założony w marcu 2005 roku przez studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie od początku swojej działalności pracował pod kierunkiem Anny Prabuckiej-Firlej oraz Roberta Kwiatkowskiego.
Już po trzech miesiącach wspólnej pracy, w czerwcu 2005 roku, Fahrenheit Trio zdobyło 1. nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Oleśnicy, zyskując opinię jednego z najbardziej interesujących i obiecujących zespołów kameralnych młodego pokolenia. Nagroda ta zaowocowała wieloma zaproszeniami koncertowymi otrzymanymi od instytucji kulturalnych i festiwali muzycznych. Występy zespołu spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjastycznymi recenzjami, w których podkreślano wielką wrażliwość i niezwykłą kreatywność interpretacyjną młodych artystów.
Pragnąc doskonalić swe umiejętności oraz poszerzać muzyczne horyzonty, zespół Fahrenheit Trio wziął udział w wielu kursach mistrzowskich, gdzie miał okazję pracować pod okiem tak wybitnych artystów, jak Nicklas Schmidt (Niemcy), Konstantin i Maija Weitz (Austria), Jan Stanienda, Cecylia Barczyk (USA), Brenno Ambrosini (Hiszpania).
Doświadczenia te pomogły zespołowi zdobyć 3. nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku, w kwietniu 2006 roku. Nagroda na tak prestiżowym konkursie potwierdziła wysoki poziom reprezentowany przez artystów i dynamiczny rozwój zespołu Fahrenheit Trio. Po raz kolejny zespół otrzymał znaczną ilość propozycji koncertowych, jednak ze względu na narodziny dziecka Anny i Stefana Wesołowskich, zmuszony był zawiesić działalność na kilka miesięcy.
Na scenę Fahrenheit Trio powróciło w grudniu 2006 roku recitalem na X Festiwalu Muzyki Kameralnej ‘Musica Nos Unit’ w Gdańsku, gdzie ich występ obok takich znakomitości światowej kameralistyki, jak Chilingirian Quartet, uznany został za wielkie wydarzenie. W maju 2007 roku Fahrenheit Trio jako jeden z czterech zespołów z całego świata został zaproszony do uczestnictwa w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Emanuela Axa w Villecroze (Francja). Kursy te organizowane są przez fundację Académie Musicale de Villecroze, wspierającą najbardziej obiecujących muzyków młodego pokolenia na świecie.