Polmic - FB

orkiestra (K)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Królewska Orkiestra Symfoniczna


ul. Międzynarodowa 50A

03-922 Warszawa

tel. (+48 22) 39 20 998-9

fax (+48) (0) 602 864 372

e-mail: orkiestra@orkiestra-wilanow.pl

www: www.orkiestra-wilanow.pl


Dyrektor Generalny: Andrzej Rosa
Dyrektor Artystyczny: Janusz Przybylski


Idea powstania Królewskiej Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie w zrodziła się w 2004 roku. Wkrótce potem powstał projekt, a 20 sierpnia 2007 roku nastąpiła rejestracja działalności orkiestry. Pierwszy inauguracyjny koncert orkiestry odbył się na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie 30 września 2007 roku przed ponad 3-tysięczną widownią.
Twórcy orkiestry postanowili dać szansę młodym artystom i zbudować zespół opierając się na najzdolniejszych i profesjonalnych muzykach, absolwentach Akademii Muzycznych. Tworząc orkiestrę stanowiącą samą w sobie nową jakość i markę uznano, iż nie należy bazować na mniejszych, istniejących już zespołach, lecz warto powołać do życia zupełnie nowy. I tak efektem ciężkiej i wytrwałej pracy było zbudowanie podstawowej grupy około 60 muzyków. Ogromną inspiracją była tutaj możliwość stworzenia własnego i niepowtarzalnego stylu oraz brzmienia, dającego podstawy do wykonywania zarówno dzieł z repertuaru muzyki dawnej jak i tzw. nowych form muzycznych. Wszystko to dzięki pasji i zaangażowaniu każdego muzyka. Zakładając orkiestrę od nowa, można bardzo precyzyjnie dopasować ją do wykonywanego repertuaru. W przypadku wilanowskiej orkiestry jest to muzyka wymagająca wielkiego doświadczenia i kunsztu połączonego z młodzieńczą spontanicznością.
Dyrektorem Artystycznym, a jednocześnie dyrygentem orkiestry jest Prof. Janusz Przybylski – do niedawna Dyrektor Muzyczny Opery Bałtyckiej i wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, aktualnie również Dyrektor Artystyczny Filharmonii Olsztyńskiej. Drugim dyrygentem oraz Dyrektorem Chóru jest Irina Bogdanovich - absolwentka konserwatorium w Moskwie, aktualnie również dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Z orkiestrą współpracują też śpiewacy operowi oraz Kameralny Chór Akademii Wilanowskiej.
Skład orkiestry stanowią najzdolniejsi absolwenci akademii muzycznych, w większości Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Założycielem orkiestry, a także jej Dyrektorem Generalnym jest Andrzej Rosa.
Królewska Orkiestra Symfoniczna z powodzeniem wykonuje utwory muzyki dawnej, klasycznej, dzieła operowe, operetkowe, musicale, muzykę filmową oraz nowoczesne formy muzyczne. Niedawno do swojego repertuaru orkiestra włączyła również muzykę Straussa, Lehara, Kalmana oraz innych twórców słynnych operetek. Propozycję muzyczną orkiestry uzupełniają koncertu kameralne oraz koncerty letnie.
Królewska Orkiestra Symfoniczna oprócz dużego składu symfonicznego wyodrębniła również dwa mniejsze: Zespół Kameralny oraz Kwartet Smyczkowy m.in. na potrzeby zlecanych koncertów salonowych, jubileuszowych oraz eventowych.