Polmic - FB

zespół (B)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Brillante Duo


tel. (+48 22) 619 63 68

fax (+48) (0) 601 969 063

tel./fax (+48) (0) 603 061 169

e-mail: biuro@behemot.art.pl

www: www.duo.art.pl


  • Mariusz Barszcz - klarnet
  • Jacek Michalak - akordeon

 

Początki zespołu Brillante Duo datować należy na rok 1994. Mariusz Barszcz i Jacek Michalak - ówcześni studenci Akademii Muzycznej w Łodzi rozpoczęli wspólne poszukiwania nowych, ciekawych brzmień na gruncie muzyki kameralnej. Połączenie dwóch instrumentów - akordeonu i klarnetu jest zestawieniem bardzo oryginalnym i interesującym zarówno dla wykonawców, jak
i odbiorców. Paleta barw i możliwości artykulacyjne jakimi dysponuje nowoczesny akordeon, połączone
z brzmieniem klarnetu, który posiada największa skalę dźwięków wśród rodziny instrumentów dętych drewnianych, dają szerokie możliwości wykonawcze i czynią zespół niezwykle wszechstronnym. "Brillante Duo" wykonuje muzykę różnych epok, stylów i kompozytorów, począwszy od Bacha po współcześnie żyjących twórców. Prezentuje dzieła znane i mniej znane, ukazując je w zupełnie odmiennej szacie dźwiękowej i barwowej.


Mariusz Barszcz
Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie klarnetu Ryszarda Ryczla. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1996. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Zdobył Grand Prix prestiżowego Ogólnopolskiego Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wielokrotnie występował na Międzynarodowych Festiwalach Jeunesses Musicales i Świętokrzyskim Festiwalu Muzycznym. W swoim dorobku artystycznym ma wiele nagrań dla radia i TV. Jest członkiem Świętokrzyskiego Kwintetu Dętego oraz zespołu "Animato" - koncertującego w całym kraju, a specjalizującego się w wykonawstwie muzyki salonowej. Od 1996 roku pracuje w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, gdzie pełni funkcję muzyka solisty i członka Rady Artystycznej Orkiestry.

Jacek Michalak
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi. Studiował na wydziale instrumentalnym w specjalności - akordeon pod kierunkiem prof. Jerzego Mądrawskiego i prof. Bogdana Dowlasza. Dyplom z najwyższą lokatą otrzymał w roku 1996. Szczególne znaczenie przypisuje muzyce kameralnej. Ma za sobą liczne nagrania dla potrzeb radia, telewizji i filmu. Jest członkiem zespołu teatralnego pn. "Teatr na Wagance". Wraz z działalnością koncertową zajmuje się również animacją kultury, m.in. jako członek Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie i Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat". Jest także zapraszany jako juror do wielu konkursów i przeglądów muzycznych w całym kraju. W roku 2003 został Honorowym Obywatelem Miasta Połczyn Zdrój.