Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Praeter


tel. (+48 22) 898 77 01

fax (+48 22) 898 77 02

tel./fax

e-mail: fundacja@praeter.pl

www: www.praeter.pl


Fundacja Praeter została utworzona w listopadzie 2008 roku w celu budowy organizacji zajmującej się promocją muzyki klasycznej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na muzykę dawną.

Fundacja częściowo oparta jest na modelu kapitału żelaznego, zgodnie z którym część środków przekazywanych fundacji będzie nienaruszalna, wydzielona z majątku Fundacji i nieprzeznaczona do finansowania bieżącej działalności. Istnienie kapitału nienaruszalnego podniesie wiarygodność organizacji i pozwoli uniezależnić się od niepewnych bieżących źródeł finansowania oraz sprawi, że programy fundacji – m.in. działalność koncertowa i stypendialna – będą mogły być prowadzone w oparciu o zyski z kapitału żelaznego bez zakłóceń wynikających ze zmieniającej się polityki grantowej państwa i samorządów wobec organizacji pozarządowych wypełniających zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki.