Polmic - FB

festiwal (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Festiwal Prawykonań


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia: Plac Wojciecha Kilara 1

40-202 Katowice

tel. (+48 32) 732 53 00

fax (+48 32) 257 13 84

e-mail: nospr@nospr.org.pl

www: www.festiwalprawykonan.pl


Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza – biennale polskiej muzyki współczesnej organizowany jest w Katowicach przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia od 2005 roku. Festiwal odbywa się co dwa lata.
Pomysłodawczynią wydarzenia jest dyrektor naczelna NOSPR Joanna Wnuk-Nazarowa, która, zapowiadając pierwszą edycję wydarzenia, pisała: "Festiwal Prawykonań ma na celu ukazanie melomanom – i tym którzy będą obecni na katowickich koncertach i tym którzy wiernie słuchają II Programu Polskiego – jak najszerszej prezentacji najświeższych dzieł naszych twórców". Promocja nowej twórczości kompozytorów polskich jest jednym z filarów działalności NOSPR od początku jej istnienia. Inaugurując festiwal Joanna Wnuk-Nazarowa nawiązywała również do dokonań założyciela i wieloletniego dyrektora artystycznego orkiestry – Grzegorza Fitelberga, który w swojej pracy z zespołem nie tylko propagował, ale też stymulował nową twórczość polskich kompozytorów. O wyjątkowości wydarzenia decyduje przede wszystkim jego koncepcja programowa – podczas festiwalowych koncertów prezentowane mogą być wyłącznie dzieła, które nie zostały wcześniej wykonane, bądź nie miały jeszcze swojej polskiej premiery.
Podczas pięciu dotychczasowych edycji festiwalu zabrzmiały dzieła czołowych polskich kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bargielskiego, Cezarego Duchnowskiego, Mikołaja Góreckiego, Aleksandry Gryki, Pawła Hendricha, Dobromiły Jaskot, Krzysztofa Knittla, Włodzimierza Kotońskiego, Justyny Kowalskiej-Lasoń, Zygmunta Krauzego, Hanny Kulenty, Andrzeja Kwiecińskiego,Macieja Małeckiego, Krzysztofa Meyera, Piotra Mossa, Aleksandra Nowaka, Tomasza Jakuba Opałki, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Dariusza Przybylskiego, Marty Ptaszyńskiej, Marcina Rupocińskiego, Marka Stachowskiego, Wojciecha Widłaka, Tadeusza Wieleckiego, Sławomira Wojciechowskiego, Sławomira Zamuszko, Anny Zawadzkiej-Gołosz, Agaty Zubel. 11 dzieł wykonanych podczas ostatniej edycji wydarzenia zostało objętych nowym programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zamówienia kompozytorskie", realizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca. Szósty Festiwal Prawykonań odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku, podczas którego zabrzmią wyłącznie dzieła skomponowane po 2007 roku.

 
aktualizacja: marzec 2015 (ab)