Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie


ul. Św. Tomasza 43

31-027 Kraków

tel. (+48 12) 422 04 55

e-mail: rektor@amuz.krakow.pl

www: www.amuz.krakow.pl


Akademia Muzyczna w Krakowie, jako Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, powstała w 1888 roku. Założycielem i pierwszym rektorem był Władysław Żeleński. Zakładając Konserwatorium, które miało objąć całokształt nauczania muzycznego w stopniu niższym, średnim i wyższym, Władysław Żeleński wziął za wzór organizację konserwatoriów istniejących wówczas w innych krajach. Pracując w ówczesnych trudnych warunkach, w okresie zaboru austriackiego Konserwatorium Krakowskie nie mogło osiągnąć zbyt wysokiego poziomu nauczania. Jednak spełniło ono i wówczas niemałą rolę w krzewieniu i upowszechnianiu polskiej kultury muzycznej. W znacznie lepszych warunkach pracowało w latach niepodległości okresu międzywojennego i potrafiło utrzymać się na poziomie dobrej szkoły muzycznej, skupiającej fachowych pedagogów i uzdolnionych uczniów.

Parę miesięcy po wyzwoleniu Krakowa spod okupacji hitlerowskiej, rozpoczęła działalność Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, w której rektorem został mianowany prof. Zbigniew Drzewiecki.

J. Patkowski w krakowskiej PWSM założył w 1973 r. pierwsze w Polsce akademickie i drugie w ogóle (po Eksperymentalnym w Warszawie) polskie studio muzyki elektroakustycznej (dziś Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie). Studio przechodziło różne etapy rozwoju od studia analogowego lat 70-tych po studio komputerowe otwarte pod koniec lat 80-tych XX wieku dzięki wsparciu amerykańskiej fundacji Fulbrighta. W roku 2000 wraz z przeprowadzką Akademii Muzycznej do nowego budynku Studio zmieniło siedzibę i poszerzyło formy działalności, m.in. poprzez uruchomienie Studia Multimediów zajmującego się badaniami i realizacją projektów audiowizualnych i internetowych. Dydaktyka powiązana z twórczością studentów i dojrzałych kompozytorów stanowi podstawowy profil działalności tego studia: w nim nagrywane są kompozycje, realizowane badania naukowe, materiały dźwiękowe do filmów, instalacji dźwiękowych, prowadzone warsztaty i seminaria naukowe.

W 1979 roku szkoła została przemianowana na Akademię Muzyczną w Krakowie. Obecnie w ramach uczelni działają trzy wydziały: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski, a także Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.

Wśród absolwentów uczelni znaleźć można wiele osób znanych z występów na estradach koncertowych i operowych w kraju i za granicą, laureatów nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, kierowników artystycznych lub dyrektorów filharmonii, oper, szkół muzycznych. Są wśród nich m.in.: Ewa Bukojemska, Kaja Danczowska, Joachim Grubich, Adam Harasiewicz, Stanisław Skrowaczewski, Regina Smendzianka, Elżbieta Stefańska, Barbara Świątek-Żelazna, Antoni Wit, Stefania Woytowicz.

1 stycznia 2021 roku Akademii Muzycznej w Krakowie nadano nazwę „Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie”.

Rektorami krakowskiej uczelni byli kolejno: Władysław Żeleński (1888-1921), Wiktor Barabasz (1921-1926), Bolesław Wallek-Walewski (1926-1939), Zbigniew Drzewiecki (1945-1952), Stefania Łobaczewska (1952-1955), Bronisław Rutkowski (1955-1964), Eugenia Umińska (1964-1965), Jan Hoffman (1965-1969), Józef Chwedczuk (1969-1972), Krzysztof Penderecki (1972-1987), Krystyna Moszumańska-Nazar (1987-1993), Marek Stachowski (1993-1999), Barbara Świątek-Żelazna (1999-2002), ponownie Marek Stachowski (2002-2005), Stanisław Krawczyński (2002-2011), Zdzisław Łapiński (2012-2019), Wojciech Widłak (2020 - ).

aktualizacja: 2002, 2010 (iz), 2021 (wa)