Polmic - FB

media (T)

P R T

TVP Kultura


Redakcja: ul. J. P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

tel. (+48 22) 547 57 55

fax (+48 22) 547 57 54

tel./fax

e-mail: tvpkultura@tvp.pl

www: www.tvp.pl/kultura


TVP Kultura jest pierwszym kanałem tematycznym, który ruszył pod auspicjami Telewizji Publicznej. Inauguracja miała miejsce 24 kwietnia 2005 roku. W 2009 roku TVP Kultura obchodzi czwartą rocznicę swojego istnienia. Antena na trwałe wpisała się już w kulturalne życie Polski.

Kanał poświęcony jest tematyce artystyczno-kulturalnej i koncentruje się na różnych dyscyplinach sztuki, takich jak kino, teatr, muzyka, prezentując ich szerokie spektrum. TVP Kultura postawiła sobie za cel współpracę z artystami, zarówno tymi najpopularniejszymi, jak i z twórcami nieznanymi dotąd szerszej publiczności.

TVP Kultura stale współpracuje z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, w tym z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Książki, a także z poszczególnymi instytucjami kultury. Tych zaledwie kilka wymienionych działań przyczyniło się do nominowania TVP Kultura do nagrody NIPTEL 2007, czy do Ministerialnej nagrody Mecenas Kultury 2007.

Zasadniczym celem działania anteny jest stworzenie z TVP Kultura ważnej instytucji życia kulturalnego w Polsce, przekroczenie typowo telewizyjnego wymiaru istnienia poprzez relacje z wydarzeń kulturalnych i promocję kultury polskiej, a także stworzenie z TVP Kultura ważnego ogniska krystalizacji znaczących inicjatyw dla polskiej kultury. TVP Kultura stara się zainteresować widzów nie tylko swoją bogatą ofertą programową, ale i oprawą graficzną. Współpracuje z Mariuszem Wilczyńskim, jednym z najzdolniejszych polskich grafików i twórców animacji, zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych festiwalach, który jest autorem animowanej oprawy kanału.

TVP Kultura od początku swojego istnienia jest silnie związana z animacją. Wspiera aktualne przedsięwzięcia kulturalne dotyczące tej dziedziny kinematografii, jest na najważniejszych przeglądach i festiwalach filmów animowanych.

Antena stanowi wyjątek w skali europejskich telewizji, zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Doczekała się uznania także na arenie międzynarodowej, świadczy o tym bezprecedensowe przyznanie TVP Kultura w latach 2006 i 2007 statuetki Satelitarnego Oscara Hot Bird TV Award dla najlepszego europejskiego kanału tematycznego w kategorii Kultura / Edukacja. Świadczy to o wyjątkowej pozycji TVP Kultura na europejskim rynku. Doceniono wysoką jakość programu i oryginalną formułę. Jak się okazało, jedynym, dla jurorów, punktem odniesienia dla TVP Kultura, był Europejski Kanał Kulturalny Arte. To zestawienie mówi samo za siebie. Takie wyróżnienie zobowiązuje.