Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Twórców Ludowych


ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

tel. (+48) 81 532 49 74

fax

tel./fax

e-mail: zgstl@op.pl

www: www.zgstl.pl


Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało w 1968 roku w Lublinie. Jego celem jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi.

Stowarzyszenie prowadzi przewodnik internetowy "Zespoły ludowe" - http://zgstl.kei.pl/zespolyludowe - będący ogólnopolską bazą danych obejmującą ludowe zespoły artystyczne, śpiewacze, obrzędowe, teatralne, satyryczne, pieśni i tańca oraz kapele. Na początku 2010 roku w bazie znajdowało się 1684 rekordów - opisów zespołów, kapel lub solistów. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wywiad ankietowy bezpośrednio z zespołem. Informacje uzyskiwane są również od instytucji kultury różnych szczebli (gminne, powiatowe, wojewódzkie) w całej Polsce. Baza danych pełni rolę jedynego w kraju, centralnego ośrodka informacji w tym zakresie.