Polmic - FB

prasa (R)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej


ul. Powstańców Wielkopolskich 4/24

61-895 Poznań

tel. (+48 61) 853 63 29

fax

tel./fax

e-mail: redakcja@resfactanova.pl

www: www.resfactanova.pl


RES FACTA. Teksty o muzyce współczesnej (Kraków / Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967-1989) oraz RES FACTA NOVA. Teksty o muzyce współczesnej (Poznań / Wydawnictwo Ars Nova, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994-) jest pismem, które od początku istnienia, niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, stanowi istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce. Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, którą było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To waśnie w RES FACTA / RES FACTA NOVA pojawiali się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy i krytycy, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów. Do grona założycieli pisma należeli lub/i należą do roku 2008: Michał Bristiger (redaktor naczelny od 1967), Mieczysław Tomaszewski, Florian Dąbrowski, Zygmunt Mycielski, Stefan Jarociński, Jan Stęszewski, Józef Patkowski, Paweł Szymański, Dorota Maciejewicz, Maciej Jabłoński. Z zagranicy do Redakcji należą: Paolo Emilio Carapezza (Palermo) oraz Helen Geyer (Weimar).

Od 2009 roku w skład Redakcji RES FACTA NOVA wchodzą: Michał Bristiger (Warszawa) – przewodniczący w latach 1967-2010, Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Helen Geyer (Weimar), Maciej Jabłoński (Poznań), Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań), Małgorzata Janicka-Słysz (Kraków), Alicja Jarzębska (Kraków), Irena Poniatowska (Warszawa), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa), Ewa Schreiber (Poznań), Jan Stęszewski (Warszawa-Poznań), Paweł Szymański (Warszawa), Mieczysław Tomaszewski (Kraków), Marcin Trzęsiok (Katowice), Ryszard Wieczorek (Poznań), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków).

Res Facta Nova publikowane jest przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 2009 roku czasopismu przyznano 6 punktów i umieszczono na wykazie czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki. Od 2010 roku partnerem naukowym pisma jest Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.