Polmic - FB

zespół (G)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Gliwicka Orkiestra Kameralna


Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, ul.Szczęść Boże 59

44-103 Gliwice

tel. (+48) (0) 603 58 77 37

fax

tel./fax

e-mail: fundacjagok@wp.pl


Gliwicka Orkiestra Kameralna założona została na początku maja 2000 roku celem uświetnienia 750 lat istnienia Gliwic. Powstała dzięki inicjatywie Jana Ballarina – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach, Andrzeja Rosoła – dyrygenta, Waldemara Staniczka – skrzypka i menadżera oraz przedstawicieli władz samorządowych Gliwic. Koncert inauguracyjny odbył się 27 maja 2000 roku.

W składzie orkiestry znajdują się znakomici muzycy wywodzący się z Gliwic i Śląska, którzy stale pracują i współpracują z takimi instytucjami artystycznymi, jak m.in.: Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonia Śląska oraz Teatr Muzyczny w Gliwicach. To swoiste połączenie wielu wybitnych i doświadczonych muzyków zaowocowało stworzeniem niezwykle sprawnego i dojrzałego zespołu, który w krótkim czasie osiągnął wysoki poziom artystyczny.

Podczas swojej dotychczasowej działalności koncertowej Gliwicka Orkiestra Kameralna wykonała wiele bardzo zróżnicowanych programów, sięgających od muzyki baroku do współczesności, wykonanych najczęściej w gliwickich świątyniach, Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II, Politechnice Śląskiej oraz w sali Gliwickiego Teatru Muzycznego, jak również na koncertach wyjazdowych m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Knurowie, Strzelcach Opolskich, Przemyślu, Wodzisławiu Śląskim, Bieruniu oraz w Raciborzu.

Z zespołem współpracowało wielu dyrygentów, m.in. Jan Wincenty Hawel, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy Salwarowski, Sławomir ChrzanowskiMichał Nesterowicz, Tadeusz Wicherek, Jerzy Kosek, Monika Wolińska, Wojciech Rodek) oraz wybitnych solistów, m. in. Wiesław Ochman, Konstanty Andrzej Kulka, K. Olechowski, P. Łykowski, Julian Gembalski, Zbigniew Raubo, Cz. Gałka, W. Mrozek, Agnieszka Fatyga, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, W. Kocyan, Piotr Pławner, Marcin Zdunik. W programach muzyki kantatowo-oratoryjnej z orkiestrą śpiewały chóry: „Cantores Minores Wratislavienses” z Wrocławia, „Rezonans con tutti” z Zabrza, Chór żeński POSM II st. w Katowicach, Chór AZM Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, „Schola Cantorum” z Knurowa oraz Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni.

W 2010 roku orkiestra obchodziła Jubileusz X-lecia, który uświetniła Koncertem Jubileuszowym w ramach festiwalu „All Improvviso”, który jednocześnie był kontynuacją cyklu koncertów pt. „Mistrzowskie Interpretacje”. W 2011 roku zespół koncertował w Warszawie na Festiwalu Zespołów Kameralnych w ramach Koncertów Królewskich w Pałacu w Wilanowie oraz uczestniczył w prawykonaniu Oratorium Rudzkiego w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach.

W latach 2000-2010 Orkiestra działała pod patronatem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego założonego w 2001 roku z siedzibą w PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, uczestnicząc jednocześnie w promocji młodych artystów i wzbogacając ofertę kulturalna miasta.

 W 2011 roku została powołana Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, która obecnie wspiera jej działalność wraz z Agencją Artystyczną WENA.

W 2015 roku, w którym GOK obchodziła 15-lecie działalności artystycznej, Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

(opr. tekstu - Waldemar Staniczek)