Polmic - FB

zespół (G)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Gliwicka Orkiestra Kameralna


Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, ul.Szczęść Boże 59

44-103 Gliwice

tel. +48 603 58 77 37

e-mail: fundacjagok@wp.pl

www: www.gliwickaorkiestra.pl/


Gliwicka Orkiestra Kameralna założona została na początku maja 2000 roku celem uświetnienia 750 lat istnienia Gliwic. Powstała dzięki inicjatywie Jana Ballarina – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach, Andrzeja Rosoła – dyrygenta, Waldemara Staniczka – skrzypka i menadżera oraz przedstawicieli władz samorządowych Gliwic. Koncert inauguracyjny odbył się 27 maja 2000 roku.

W składzie orkiestry znajdują się znakomici muzycy wywodzący się z Gliwic i Śląska, którzy współpracują z takimi instytucjami artystycznymi, jak m.in.: Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonia Śląska oraz Teatr Muzyczny w Gliwicach. Wspólna twórczość doświadczonych muzyków zaowocowała stworzeniem zespołu, który w krótkim czasie osiągnął wysoki poziom artystyczny.

Podczas swojej dotychczasowej działalności koncertowej Gliwicka Orkiestra Kameralna wykonała wiele bardzo zróżnicowanych programów, sięgających od muzyki baroku do współczesności. Cykle koncertowe Orkiestry, m.in. „Mistrzowskie Interpretacje”, Estrada Młodych”, Musica Sacra”, plenerowe koncerte „Na pożegnanie lata”, prezentowane są w gliwickich świątyniach, Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II, Politechnice Śląskiej oraz w sali Gliwickiego Teatru Muzycznego, jak również na koncertach wyjazdowych m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Knurowie, Strzelcach Opolskich, Przemyślu, Wodzisławiu Śląskim, Bieruniu oraz w Raciborzu.

Z zespołem współpracowało wielu dyrygentów, m.in. Jan Wincenty Hawel, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy Salwarowski, Sławomir ChrzanowskiMichał Nesterowicz, Tadeusz Wicherek, Jerzy Kosek, Monika Wolińska, Wojciech Rodek) oraz znakomitych solistów, m. in. Wiesław Ochman, Konstanty Andrzej Kulka, K. Olechowski, P. Łykowski, Julian Gembalski, Zbigniew Raubo, Cz. Gałka, W. Mrozek, Agnieszka Fatyga, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, W. Kocyan, Piotr Pławner, Marcin Zdunik. W programach muzyki kantatowo-oratoryjnej z orkiestrą śpiewały chóry: „Cantores Minores Wratislavienses” z Wrocławia, „Rezonans con tutti” z Zabrza, Chór żeński POSM II st. w Katowicach, Chór AZM Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, „Schola Cantorum” z Knurowa oraz Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni.

W 2011 roku zespół koncertował w Warszawie na Festiwalu Zespołów Kameralnych w ramach Koncertów Królewskich w Pałacu w Wilanowie oraz uczestniczył w prawykonaniu Oratorium Rudzkiego Henryka Jana Botora w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach, owocem którego jest nagranie na płycie CD.

W latach 2000-2010 Orkiestra działała pod patronatem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego założonego w 2001 roku z siedzibą w PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, uczestnicząc jednocześnie w promocji młodych artystów i wzbogacając ofertę kulturalna miasta.

W 2011 roku została powołana Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, która obecnie wspiera jej działalność wraz z Agencją Artystyczną WENA.

W 2015 roku, w którym GOK obchodziła 15-lecie działalności artystycznej, Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

W 2016 roku muzycy Orkiestry stworzyli Zespół Muzyki Salonowej Eleganza, który wykonuje muzyke kameralna różnych epok.

W 2020 roku w ramach jubileuszu 20-lecia zespół zrealizował koncert online w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice im. Jerzego Haralda w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „ Kultura w sieci”; przy wsparciu STOART-u w 2021 roku wydano płytę CD, będącą nagraniem tego koncertu.

aktualizacja: 2021 (Waldemar Staniczek)