Polmic - FB

orkiestra (O)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu


ul. Partyzantów 2

22-400 Zamość

tel. (+48) 84 638 48 33

fax (+48) 606 121 998

tel./fax

e-mail: dyrekcja@namyslowiacy.pl

www: www.namyslowiacy.pl


Najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna, nosząca imię swojego założyciela - Karola Namysłowskiego, powstała 4 listopada 1881 roku - 20 lat przed Filharmonią Narodową. Utożsamiana błędnie z kapelą ludową w rzeczywistości jest kilkudziesięcioosobowym zespołem posiadającym typową obsadę orkiestry symfonicznej, prezentującym profesjonalną muzykę. O jej unikalności decyduje olbrzymi i różnorodny repertuar tworzony i gromadzony od przeszło 130. lat. Obecnie o jej atrakcyjności i profesjonalizmie świadczą powstające programy nowoczesne w swej treści i formie, spełniające oczekiwania publiczności.

Historia
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu jest unikalnym zjawiskiem w kulturze muzycznej naszego kraju. O jej unikalności decyduje olbrzymi i różnorodny repertuar, tworzony i gromadzony od przeszło stulecia. Karol Namysłowski (1856-1925) - założyciel tej orkiestry oraz kontynuatorzy jego dzieła skomponowali i opracowali bardzo dużo utworów wyłącznie dla jej potrzeb artystycznych. Specyficzny repertuar i charakterystyczne brzmienie wyróżniają ją spośród innych orkiestr. Na jej dorobek artystyczny, utrwalany wielokrotnie w nagraniach radiowych, filmowych i płytowych, składają się różnorodne formy muzyczne, nawiązujące charakterem, melodyką i rytmiką do korzeni tradycji narodowych. Na początku działała w myśl hasła „Ku pokrzepieniu serc” , pełniąc rolę ambasadora kultury narodowej, szybko zdobyła olbrzymią popularność. Koncertowała w wielu miastach i miasteczkach zaboru rosyjskiego, a niektóre jej koncerty przeradzały się w manifestacje antycarskie. Po koncercie w Warszawie w 1885 roku władze carskie zakazały jej dalszego publicznego koncertowania. Dopiero po sześciu latach zakaz ten cofnął Car Aleksander III , wysłuchawszy jednego z koncertów, który na jego życzenie odbył się w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Na podstawie specjalnego zezwolenia Orkiestra mogła koncertować w całym imperium rosyjskim. Wyjeżdżała także do czeskiej Pragi i Wiednia, gdzie była również entuzjastycznie przyjmowana.
Szczytowym osiągnięciem artystycznym w okresie międzywojennym był wyjazd w 1925 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie jako pierwszy polski zespół wykonała 80 koncertów w 14 stanach. Stanisław Namysłowski, następca Krola, został przyjęty w Białym Domu przez ówczesnego prezydenta USA, a Gubernator Stanu Massachusetts wręczył mu Sztandar Stanów Zjednoczonych – najwyższe odznaczenie, jakie mógł otrzymać cudzoziemiec (sztandar ten znajduje się obecnie w muzeum zamojskim). Po drugiej wojnie światowej orkiestra wykonywała setki koncertów na terenie całego kraju, wyjeżdżała również za granicę, koncertując m.in. w ówczesnym ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Francji, RFN, ponownie w USA i Kanadzie, a także na Ukrainie, Białorusi, w Austrii czy w Niemczech.
W uznaniu zasług w dziedzinie krzewienia narodowej kultury orkiestra była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W 1981 roku z okazji jubileuszu 100-lecia jej istnienia, została uhonorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
(historia Orkiestry opisana w książce Jadwigi Kaliszuk Bryk pt. Karol Namysłowski i jego orkiestra)

Obecnie
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu działa jako samorządowa instytucja artystyczna wpisana do rejestru instytucji kultury Miasta Zamość.

Dzisiaj zespół tworzą zawodowi muzycy, absolwenci wyższych uczelni muzycznych. Zmienił się status zawodowy i społeczny członków orkiestry, ale nie zmienił się jej symfoniczny charakter. Wypełnianie zadań i funkcji orkiestry, jako instytucji muzycznej, wymaga ciągłego wzbogacania repertuaru, atrakcyjnych programów i form prezentacji docierających do jak najszerszego kręgu odbiorców, a zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

Orkiestra jest organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć artystycznych, wśród nich: Festiwalu „Zamojskie Dni Muzyki”, Zamojskiego Festiwalu Kultury – „arty cultura, musica e..” i wielu innych bardzo ciekawych projektów, a także jest wydawcą płyt CD i DVD. Koncerty Orkiestry były transmitowane przez TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, TVP Kultura.

W ramach prowadzonej przez Zamojską Orkiestrę akcji umuzykalniania dzieci i młodzieży, zespoły kameralne wykonują audycje muzyczne i koncerty, a od 2013 roku „Muzyczne Poranki w Orkiestrze” dla dzieci z rodzicami i opiekunami. Podjęte i zrealizowane z pełnym powodzeniem inicjatywy kulturalne, imponujące swym rozmachem, otworzyły przez Zamojską Orkiestrą nowe perspektywy rozwoju, rozszerzając i uatrakcyjniając ofertę koncertową dla miasta, regionu i kraju.
Orkiestra stale współpracuje ze znanymi artystami z kraju i z zagranicy prezentującymi różnorodne style muzyczne.

Od 2007 roku Dyrektorem Orkiestry jest Tadeusz Wicherek.

aktualizacja: czerwiec 2013