Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Bieszczady bez granic - Międzynarodowe Forum Pianistyczne


Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury ul. 3 Maja 15

38-500 Sanok

tel. (+48) 781 102 500

fax 13 46 403 44

e-mail: fundacja@interpiano.pl

www: forum.interpiano.pl


  • Dyrektor Forum - Janusz Ostrowski

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” to jeden z największych projektów edukacyjno-społecznych w Euroregionie Karpat. Odbywa się corocznie w okresie zimowym, na przełomie stycznia i lutego, każdorazowo goszcząc do 500 uczestników z kilkunastu krajów Europy. Tematami przewodnimi poszczególnych edycji były m.in. w 2010 roku – Chopin, w 2011 roku – Liszt, w 2012 - Beethoven, w 2013 – Mozart, w 2014 roku – Bach, w 2015 – Chopin na klasycznie i na jazzowo, w 2016 – 3xB – Bach, Brahms i Beethoven, w 2017 – Od Bacha do Pendereckiego, w 2018 – Młoda Polska, w 2019 – 200-lat historii muzyki polskiej.

W Forum mogą brać udział młodzi muzycy, uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz koncertujący pianiści, niezależnie od wieku. Projekt wspiera wymianę doświadczeń i rozwój wiedzy z zakresu wykonawstwa muzyki fortepianowej między młodzieżą i uznanymi pedagogami, która jest niezwykle ważnym aspektem w rozwoju zawodowym i karierze pianisty. Forum gościło tak wybitnych mistrzów jak, m.in. Andrzej Jasiński, Viera Nosina, Mikhail Voskresensky, Szábolcs Esztényi, Eugen Indjic, Katarzyna Popowa-Zydroń, Tatiana Shebanova, Waldemar Malicki, Kevin Kenner, Jarosław Drzewiecki, Stanisław Drzewiecki, Philippe Giusiano, Dina Joffe, Miho Kurihara, Anahit Nersisyan, Grzegorz Turnau, Indrė Eugenija Želvytė, Zbigniew Wodecki, Igor Pylatyuk, AkikoEbi, Gary Guthman, Lidia Grychtołówna, Matti Asikainen, Konstanty Wileński, Myrosław Skoryk czy Takashi Yamamoto. Program MFP obejmuje część festiwalowo-koncertową oraz część edukacyjną, w ramach których odbywają się lekcje indywidualne i pokazowe z mistrzami oraz wykłady specjalistyczne z zaproszonymi gośćmi z całego świata w Sanockim Domu Kultury, recitale i koncerty symfoniczne, kursy tematyczne, konkursy pianistyczne „Złote Parnasy” i „Młody Wirtuoz”, wycieczki i spotkania z artystami ludowymi z udziałem etnografa, konsultacje medyczne i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Z każdą edycją Forum poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i zagadnienia, umożliwiające realizację indywidualnych zdolności, potrzeb i zainteresowań uczestników. Szeroka formuła, łącząca różne kierunki edukacji muzycznej sprawia, że jest to innowacyjne przedsięwzięcie, umożliwiające poszerzanie wiedzy o nurty niedostępne bądź traktowane pobieżnie w powszechnym toku nauczania muzyki. Wiedza o zdrowiu muzyka, właściwej postawie i sposobach rehabilitacji oraz cała sfera z pogranicza biznesu w kulturze jest ważną częścią składową wykładów. Poza aspektem edukacyjnym, Forum kładzie nacisk na zdobywanie doświadczenia i praktykę. Wyróżniający się uczestnicy są zapraszani do udziału w koncertach z orkiestrą w Polsce, Słowacji i na Ukrainie, które stawiają przed młodymi pianistami wysokie wymagania techniczne, wymagają dyscypliny i współpracy z dyrygentem i orkiestrą.

Organizatorem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. MFP jest wspierane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, władze Miasta, Gminy i Powiatu Sanoka, Instytutu Kultury Polskiej w Bratysławie i Kijowie, Instytutu Słowackiego w Polsce, oraz programy unijne. Projekt został także objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP.

aktualizacja: 2014 (ab), 2021 (msz)