Polmic - FB

zespół ()

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Risonanza - Zespół Instrumentów Historycznych


Kontakt: Maciej Wulw

tel. (+48) 692 086 164

e-mail: risonanza@interia.pl

www: www.risonanza.pl


Anna Śliwa - skrzypce barokowe
Maciej Wulw - skrzypce barokowe
Andrzej Zawisza - klawesyn

Zespół Instrumentów Historycznych RISONANZA powstał w 2008 roku w rezultacie współpracy trojga muzyków: skrzypków - Anny Śliwy i Macieja Wulwa oraz klawesynisty Andrzeja Zawiszy. W miarę potrzeb programowych do współpracy zapraszani są inni artyści - instrumentaliści i wokaliści, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej – m.in. Anton Birula, Joanna Solecka, Paweł Zalewski, Agnieszka Oszańca, Jakub Kościukiewicz, Marian Magiera, Joanna Radziszewska, Dawid Biwo. Poszukiwania repertuarowe ukierunkowane są na szukanie związków między gatunkami, stylami i szkołami kompozytorskimi. Ideą przewodnią w tworzeniu kolejnych programów koncertowych jest motyw wędrówki - peregrynacje przez style, epoki, miejsca i nastroje. Artyści wykonują najświetniejsze dzieła epoki baroku. Słowo rezonans, zawarte w nazwie zespołu, można rozumieć wielorako, nie tylko jako pobudzenie do drgania składników instrumentu, ale też jako oddźwięk emocjonalny, wzajemne inspiracje między kompozytorami danej epoki, jako ślady wpływu szczególnych miejsc - miasteczek, klasztorów i pałaców. Zespół związany jest z miastem Jasło na Podkarpaciu, a zwłaszcza z Kościołem p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

 
aktualizacja: kwiecień 2015 (ab)