Polmic - FB

zespół ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Polska Orkiestra XVIII Wieku


www: www.facebook.com/PolskaOrkiestraXVIIIwieku


Polska Orkiestra XVIII Wieku powstała w 2007 roku w Krakowie z inicjatywy Tomasza Ślusarczyka, trębacza i jedynego polskiego członka Orkiestry XVIII Wieku założonej przez Franza Brüggena. Trzon zespołu stanowią muzycy krakowscy: koncertmistrz Violetta Szopa-Tomczyk, wokaliści Katarzyna Wiwer i Marcin Wolak oraz angielski kontratenor i dyrygent Paul Esswood. Artyści współpracują również m.in. z Ryszardem Habą, Peterem Hansonem, Markiem Toporowskim, Josephem Cornwellem i wieloma innymi znakomitymi polskimi i zagranicznymi muzykami. Ideą zespołu jest wykonywanie muzyki dawnej, przede wszystkim polskiej, na instrumentach historycznych i ze szczególną dbałością o umiejscowienie jej w kontekście liturgicznym. Repertuar zespołu obejmuje wiele nieznanych lub rzadko wykonywanych utworów. Do najważniejszych projektów zrealizowanych do tej pory należą Missa Tridentina (muzyczne opracowanie porządku mszy trydenckiej z utworami Marcina Mielczewskiego, Damiana Stachowicza i Mikołaja Zieleńskiego), Requiem Sarmackie (Requiem Damiana Stachowicza, Conductus Funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego) i Vesperae Poloniae (cykl nieszporny składający się z psalmów D. Stachowicza, Magnificat Heinricha Ignaza Bibera na 32 głosy oraz odpowiednio dobranego chorału gregoriańskiego).
Artyści występowali na festiwalu „Kolory Polski” (2008, 2009), Międzynarodowym Przemyskim Festiwalu „Salezjańskie Lato”, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Letnim Festiwalu Muzycznym w Kalwarii Zebrzydowskiej i festiwalu muzyki barokowej „Varaždińskie Wieczory” w Varaždin (Chorwacja), mają również na swoim koncie wiele współczesnych prawykonań dawnych utworów kompozytorów polskich i zagranicznych (m.in. współczesne prawykonanie Te Deum George’a Schmezera), których partytury zostały odnalezione w archiwach polskich bibliotek i zbiorów klasztornych. Dorobek płytowy zespołu obejmuje 5 albumów prezentujących archiwalia jasnogórskie (m. in. Missa in C, Te Deum, Litania Loretańska D-dur, Msza C-dur).

 
aktualizacja: kwiecień 2015 (ab)