Polmic - FB

wydawca (A)

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Ars Nova


ul. Kościuszki 101A/1

61-717 Poznań

tel. (+ 48 61) 865 80 33

fax 601 061 142

e-mail: biuro@arsnova.com.pl

www: arsnova.com.pl


Wydawnictwo powstało w roku 1991, a od 10 lat zajmuje się głównie edytorstwem od redakcji po druk i oprawę. Wydaje książki na temat muzyki, a także nuty kompozytorów związanych z Poznaniem, m.in. Floriana Dąbrowskiego i Andrzeja Koszewskiego. Współpracowało z Wydawnictwem Podsiedlik-Raniowski przy publikacji książki Mieczysława Tomaszewskiego Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (wydana w roku 1998).

W edytorskim dorobku wydawnictwa znajdują się również beletrystyka, czasopisma, oraz liczne akcydensy (programy spektakli operowych i teatralnych plakaty, afisze).

aktualizacja: 2021 (jt)