Polmic - FB

konkurs ()

D K L M N O W

Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego


Polska Filharmonia Kameralna Sopot


ul. Kościuszki 61

81-703 Sopot

tel. 58 555 84 21

e-mail: konkurs@sopotclassic.pl

www: www.sopotclassic.pl


Jednym ze szczególnych punktów programu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic jest – utworzony z inicjatywy dyrekcji Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i wzbudzający duże zainteresowanie w środowisku kompozytorskim – Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego dla młodych kompozytorów. Konkurs odbywa się raz na dwa lata, a idea jego powołania znalazła poparcie Krzysztofa Pendereckiego. Po raz pierwszy został zorganizowany w roku 2011.

W Konkursie może wziąć udział każdy kompozytor posiadający obywatelstwo polskie w wieku do 35 lat. Kompozycje oceniane są przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. W pierwszych trzech edycjach jurorami byli: Marian Borkowski, Mikołaj Górecki, Eugeniusz Knapik, Krzysztof Meyer, Krzysztof Olczak oraz Tadeusz Wielecki.

Konkurs stwarza szansę, by twórczość młodych kompozytorów zabrzmiała na koncercie i została w ten sposób zaprezentowana licznemu gronu odbiorców. W ten sposób Organizator Konkursu pragnie wspierać młode talenty, tworzyć przestrzeń dla debiutujących kompozytorów i pomagać tworzonej obecnie muzyce wejść do szerokiego obiegu kultury.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.sopotclassic.pl .

 

Laureaci poprzednich edycji:

2015 / III EDYCJA

I nagrody nie przyznano
II nagroda (ex aequo):
Michał Ziółkowski za kompozycję pt. OPENING OLD WOUNDS
Artur Słotwiński za kompozycję pt. GRY MIEJSKIE
III nagroda:
Wojciech Michno za kompozycję pt. APOKATASTASIS

2013 / II EDYCJA

I nagroda:
Wojciech Michno za kompozycję pt. IN MEMORIAM
II nagroda:
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUSIC OF 6184 NOTES
III nagroda:
Grzegorz Jurczyk za kompozycję pt. NIEDOWIDNOKRĄG

2011 / I EDYCJA

I nagroda (ex aequo):
Natalia Chernyi za kompozycję pt. PRZEPIĘKNE SMYCZKI
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUZYKA NA SMYCZKI
II i III nagrody nie przyznano