Polmic - FB

wydawca ()

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Chopin University Press


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina


ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

e-mail: wydawnictwa@chopin.edu.pl

www: chopin.edu.pl/wydawnictwa/chopin-university-press


kierownik, redaktor naczelna:

dr Emilia Dudkiewicz
pokój 402, tel.: 22 278 9307
emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl; chopinup@chopin.edu.pl

redaktorzy:

Dariusz Dziewanowski
pokój 401, tel.: 22 2789 309
dariusz.dziewanowski@adm.chopin.edu.pl

Jakub Jakubaszek
pokój 401, tel.: 22 2789 337
jakub.jakubaszek@adm.chopin.edu.pl

redaktor (wydawnictwa nutowe):

Łukasz Farcinkiewicz
pokój 402, tel.: 22 2789 308
lukasz.farcinkiewicz@adm.chopin.edu.pl

księgarnia:

www.efryderyk.pl

Chopin University Press (do 2016 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jest wydawnictwem naukowym, prezentującym dorobek Uniwersytetu oraz wyniki naukowo-badawczych dociekań i twórczych kreacji artystycznych. Wydawane są podręczniki, monografie, prace zbiorowe, serie tematyczne (ewoluujące w kierunku czasopism naukowych), a także nuty i fonogramy (płyty CD i DVD) skoncentrowane wokół rejestrowania i upowszechniania najbardziej wartościowych zjawisk i obszarów poszukiwań artystycznych, nietuzinkowych interpretacji wykonawczych oraz prezentacji cennych zabytków muzycznych. Priorytetowo traktowane są propozycje eksponujące rodzimą twórczość – zarówno nowo powstającą, jak i zapomnianą. Rocznie ukazuje się kilkanaście tytułów.

W sferze zagadnień naukowo-badawczych znajdują się: edukacja muzyczna w Polsce; dzieła kompozytorów i wykonawców muzyki dawnej i współczesnej; recepcja i percepcja muzyki; percepcja barwy, wysokości i głośności dźwięku; pamięć słuchowa; analiza głosu ludzkiego i narządu oddechowego; psychometria i psychodiagnostyka muzyczna; nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku; rozwój zawodowy nauczycieli muzyki; rozwój muzyczny człowieka w skali całego życia.

W systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych prowadzone są prace podstawowe i aplikacyjne ukierunkowane na potrzeby szkolnictwa muzycznego, kultury i gospodarki kraju z następujących dyscyplin: nauki o sztukach pięknych, psychologia, pedagogika, nauki medyczne, inżynieria i ochrona środowiska, socjologia i filozofia. Interdyscyplinarne zespoły badawcze składają się z muzyków, muzykologów, plastyków, psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjologów, fizyków, inżynierów i informatyków. Efekty ich pracy z pogranicza nauki, techniki i sztuki, spotykają się z zainteresowaniem licznych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.

Aktualizacja: 2021 (jt)