Polmic - FB

instytut kultury ()

F I M N

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku


60 E 42nd St, Suite 3000

NY 101 New York

tel. (212) 239-7300

fax (212) 239-7577

e-mail: nyc.office@instytutpolski.org

www: http://www.polishculture-nyc.org


Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku istnieje od 2000 roku. Jest placówką dyplomatyczną podlegającą Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, działającą w sferze dyplomacji publicznej.

Misją Instytutu jest upowszechnianie kompleksowej wiedzy o Polsce, polskiej historii i dziedzictwie narodowym w świecie oraz promowanie wkładu współczesnej Polski w światowy dorobek kulturalny. Realizuje ją poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie sztuki, edukacji, nauki oraz w wielu innych wymiarach życia intelektualnego i społecznego. Jest inicjatorem i aktywnym uczestnikiem debat z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym dotyczących historii i najważniejszych współczesnych zjawisk społeczno-politycznych.

Jego głównym zadaniem jest zapewnienie polskiej obecności w programach najważniejszych ośrodków amerykańskich i w dużych przedsięwzięciach międzynarodowych. Instytut współpracuje z renomowanymi instytucjami kultury, ośrodkami akademickimi i środowiskami opiniotwórczymi działającymi na rynku amerykańskim. Do jego głównych partnerów należą tak prestiżowe organizacje, jak Lincoln Center for the Performing Arts, Brooklyn Academy of Music, The Museum of Modern Art, The PEN American Center, The Poetry Society of America, National Gallery of Art, Yale University, Columbia University, Princeton University, Harvard Film Archive, CUNY Graduate Center, Julliard School of Music, The New Museum, The Jewish Museum, La MaMa E.T.C. oraz wiele innych.

Podczas kilkunastu lat pracy prezentował Ameryce dokonania wybitnych polskich twórców, m.in. Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Jerzego Skolimowskiego, pisarzy – Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Wisławy Szymborskiej, kompozytorów – Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, twórców teatralnych – Krystiana Lupy, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora; artystów – Krzysztofa Wodiczko, Katarzyny Kozyry, Aliny Szapocznikow oraz wielu innych ważnych postaci ze świata artystycznego.

aktualizacja: lipiec 2017 (wa)