Polmic - FB

wydawca (M)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Musica Iagellonica


ul. Westerplatte 10

31-033 Kraków

tel. (+ 48 12) 422 82 11

fax (+48 12) 422 00 64

www: www.mi.pl


Wydawnictwo powstało w roku 1992; jednym z założycieli był Uniwersytet Jagielloński. Publikuje książki na temat historii i teorii muzyki oraz dydaktyki, a także nuty - głównie wydania źródłowo-krytyczne. Wydawnictwo współpracuje z Katedrą Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego - publikuje powstające tam prace naukowe; w ostatnich latach wydano m.in. dwie ważne monografie: Macieja Gołąba o Józefie Kofflerze (w roku 1995) i Zofii Helman o Romanie Palestrze (w 1999 r.). Dzięki współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wznowiono wydawanie serii Monumenta Musicae in Polonia poświęconej dawnej muzyce polskiej - wydano tomy z utworami Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Feliksa Janiewicza i Bartłomieja Pękiela. W roku 1997, we współpracy z Centrum Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, rozpoczęto wydawanie dzieł wszystkich kompozytora. Inne ważne serie to m.in.: Śpiewnik staropolski - wydanie krytyczne polskich pieśni z XVI w. oraz Sub sole Sarmatiae - wydanie źródłowo-krytyczne muzyki komponowanej na terenach dawnej Rzeczypospolitej, kompozytorów polskich i obcych: Tarquinio Meruli, Bartłomieja Pękiela, Giovanniego Francesco Anerio, Kaspara Förstera, Marco Scacchiego, Giovanniego Battisty Lupariniego. Katalog wydawnictwa jest dostępny na stronie internetowej.