wydawca (M)

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Musica Iagellonica


ul. Westerplatte 10

31-033 Kraków

tel. (+ 48 12) 422 82 11

fax (+ 48) 600 371 813

tel./fax (+ 48 12) 663 16 71

www: www.mi.pl


Wydawnictwo powstało w roku 1992; jednym z założycieli był Uniwersytet Jagielloński. Publikuje książki na temat historii i teorii muzyki oraz dydaktyki, a także nuty - głównie wydania źródłowo-krytyczne. Wydawnictwo współpracuje z Katedrą Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego - publikuje powstające tam prace naukowe; w ostatnich latach wydano m.in. dwie ważne monografie: Macieja Gołąba o Józefie Kofflerze (w roku 1995) i Zofii Helman o Romanie Palestrze (w 1999 r.).

Wydawnictwo wydaje serie nutowe:

 • Monumenta Musicae in Polonia (Wydawanie serii poświęconej dawnej muzyce polskiej wznowiono dzięki współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - wydano tomy z utworami m.in. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Feliksa Janiewicza i Bartłomieja Pękiela.);
 • Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita;
 • Sub Sole Sarmatiae (wydanie źródłowo-krytyczne muzyki komponowanej na terenach dawnej Rzeczypospolitej przez kompozytorów polskich i obcych: m.in. Bartłomieja Pękiela, Giovanniego Francesca Aneriego, Marca Scacchiego, Giovanniego Battistę Lupariniego)
 • Musica Claromontana / Muzyka Jasnogórska;
 • Śpiewnik Staropolski (wydanie krytyczne polskich pieśni z XVI w.);
 • Paderewski: Dzieła wszystkie (wydawane od 1997 roku, we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego);
 • Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus.

serie książkowe:

 • Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis;
 • Practica musica;
 • Historia muzyki XVII wieku;
 • Studia et Dissertationes Instituti Musiciologiae Universitatis Varsoviensis.

Inne ważne publikacje poświęcone są m.in. Fryderykowi Chopinowi i Witoldowi Lutosławskiemu (monografie twórczości), Karolowi Szymanowskiemu (dwa tomy korespondencji oraz monografia), muzyce polskiej od średniowiecza do XXI wieku, folklorowi polskiemu, estetyce muzyki i muzyce włoskiej XVII wieku.

Wydawnictwo publikuje także czasopisma muzykologiczne, bibliografie, katalogi tematyczne oraz podręczniki.

Aktualizacja: 2021 (jt)