Polmic - FB

szkoła ()

A I K M N O P S U W Z

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Domosławicach


Domosławice 24

32-860 Czchów

tel. (+48 14) 663 54 20

fax (+48) 884 987 316

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

www: www.muzyczna.domoslawice.edu.pl/


Szkoła Muzyczna w Domosławicach powstała w 2012 roku, jako pierwsza tego typu placówka w powiecie brzeskim. Twórcą idei był dyrektor Kazimierz Wojnicki. To on przekonał do pomysłu władze gminy Czchów, a przede wszystkim burmistrza Marka Chudobę, który wystąpił do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o powołanie w Domosławicach Szkoły Muzycznej I stopnia. W historycznym, pierwszym naborze, do szkoły zgłosiło się 440 chętnych, zdało 397, a ostatecznie 296 zostało przyjętych na pierwszy rok.

Szkoła jest realizacją pionierskiej wizji sięgnięcia po wielkie pokłady talentu i twórczej kreatywności, czekające na swe odkrycie w wielu małopolskich wsiach. To szkoła, która wychodzi naprzeciw uczniom, lokując zajęcia dydaktyczne w siedmiu filiach, rozsianych w promieniu 50 kilometrów. Szkoła wypracowała swój własny, unikalny sposób kształcenia muzycznego o charakterze integralnym. Łączy on w sobie nabywanie umiejętności wykonawczych, poznawanie muzyki wieków dawnych oraz praktyczne uczestniczenie w powstawaniu sztuki najnowszej.

Nauczycielami instrumentów są przeważnie muzycy młodzi, aktywni koncertowo, z sukcesami budujący własną karierę artystyczną. Z kolei pośród nauczycieli przedmiotów teoretycznych znalazło się troje kompozytorów oraz dyrygent. Dzięki temu szkoła już w drugim roku swojej działalności była w stanie przeprowadzać w pełni autorskie, poważne projekty artystyczne. I właśnie coroczna realizacja nowego utworu na dużą obsadę wokalno-instrumentalną, pisanego przez pedagogów-kompozytorów specjalnie z myślą o ich uczniach, stała się najważniejszym elementem, scalającym cały proces nauczania oraz integrującym kilkuset młodych muzyków. Każdy z nich jest świadkiem powstawania nowej muzyki, każdy czuje się częścią tego procesu, każdy ma świadomość uczestniczenia w budowaniu najszlachetniejszej kultury.

Uczniowie mają okazję koncertować w najatrakcyjniejszych miejscach małopolski, takich jak Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy średniowieczny zamek w Dębnie. Efekty pedagogiczne, osiągane w Szkole Muzycznej w Domosławicach, znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w owocach artystycznych. Te zaś każdorazowo spotykają się z aprobatą i podziwem profesjonalnych środowisk artystycznych.

aktualizacja: 2021 (wa)