Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego


ul. Wojewódzka 33

40-025 Katowice

tel. (+48 32) 255 40 17

fax (+48 32) 255 40 33

tel./fax (+48 32) 256 44 85

www: www.am.katowice.pl/Strony/uczelnia_biblioteka.html


Biblioteka powstała w roku 1945. Posiada zarówno bogate zbiory dydaktyczne, potrzebne do pracy wykładowcom i studentom, jak i materiały źródłowe do badań nad historią muzyki polskiej i europejskiej, przede wszystkim krajów sąsiadujących z regionem. Są to rękopisy utworów muzycznych, druki muzyczne (m.in. wczesne wydania utworów XIX-wiecznych kompozytorów polskich i zagranicznych), rękopisy tekstów o muzyce, korespondencja, książki, czasopisma, dokumenty życia muzycznego (m.in. zabytkowe programy i afisze), materiały ikonograficzne i nagrania. W ramach Biblioteki Głównej działa Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, które dokumentuje twórczość kompozytorską i życie muzyczne Śląska.
Zbiory są udostępniane przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Akademii, również - osobom zainteresowanym spoza uczelni. Ze zbiorów można korzystać na miejscu. Wypożyczać mogą pracownicy i studenci Akademii, instytucje krajowe i zagraniczne. Istnieje możliwość uzyskania kopii.