Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki


ul. Łąkowa 1/2

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 301 77 15

fax (+48 58) 300 92 01

tel./fax (+48 58) 301 43 65

e-mail: czarn@amuz.gda.pl

www: www.amuz.gda.pl/bibliot.htm


Biblioteka powstała w roku 1947 (w roku założenia uczelni). Posiada rękopisy i druki muzyczne, rękopisy tekstów o muzyce, książki, czasopisma, dokumenty życia muzycznego (afisze, programy), zbiory ikonograficzne, nagrania. Biblioteka wyposaża pracowników Akademii i studentów w materiały niezbędne do studiów, ponadto prowadzi dokumentację działalności kompozytorów z Gdańska i okolic oraz lokalnego życia muzycznego. Posiada autografy kompozytorów gdańskich, m.in. Henryka Jabłońskiego, Konrada Pałubickiego, Władysława Walentynowicza. Fonoteka (założona w roku 1967 jako studio nagrań) działa jako niezależna jednostka w strukturach Akademii.
Zbiory są udostępniane przede wszystkim pracownikom i studentom Akademii, ponadto - osobom zainteresowanym spoza uczelni. Wypożyczać mogą pracownicy i studenci Akademii, instytucje krajowe i zagraniczne. Biblioteka nie wykonuje kopii materiałów.