biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk


ul. Długa 26/28

00-238 Warszawa

tel. (+48 22) 831 32 71

fax (+48 22) 831 31 49

e-mail: ispan@mercury.ci.uw.edu.pl

www: www.ispan.uw.edu.pl


Kierownik Biblioteki: Jolanta Jankowska

Instytut Sztuki powstał w roku 1949 (pierwotnie jako Państwowy Instytut Sztuki). Biblioteka istnieje od roku 1947 (najpierw jako Biblioteka Ministerstwa Kultury i Sztuki). Zbiory muzyczne przechowywane są w Pracowni Zbiorów Specjalnych i nie są organizacyjnie wyodrębnione. Składają się na nie przede wszystkim rękopisy i druki muzyczne, książki i czasopisma o tematyce muzycznej. W dziale rękopisów przechowywane są m.in. materiały archiwalne związane ze Zdzisławem Jachimeckim oraz dokumenty zatytułowane Sprawozdanie Komisji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1928-1929.
Biblioteka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Ze zbiorów można korzystać na miejscu. Istnieje ograniczona możliwość wypożyczania materiałów przez osoby indywidualne, instytucje krajowe i zagraniczne. Można uzyskać kopie materiałów.