Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Narodowa - Zakład Zbiorów Muzycznych


Al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

tel. (+48 22) 608 2655

fax (+48 22) 608 2390 - RISM

tel./fax (+48 22) 608 2389 katalog

e-mail: zzmuz@bn.org.pl

www: www.bn.org.pl


Kierownik: Mariola Nałęcz

Biblioteka Narodowa powstała w 1928 roku. Zakład Zbiorów Muzycznych został wydzielony w roku 1934 (pierwotnie pod nazwą Oddział Muzyczny). Gromadzi rękopisy i druki muzyczne (niektóre, najstarsze części zbioru przechowywane są w Zakładzie Rękopisów BN), posiada księgozbiór podręczny. Książki o tematyce muzycznej włączone są do ogólnego zbioru książek Biblioteki Narodowej, stare druki tekstów o muzyce przechowywane są w Zakładzie Starych Druków, czasopisma - w Dziale Czasopism, programy, afisze, katalogi wystaw - w Zakładzie Dokumentów Życia Społecznego, ikonografia - w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych, mikrofilmy - w Zakładzie Zbiorów Mikrofilmowych, nagrania - w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej. Do najcenniejszych pozycji w zbiorach należą: kolekcje autografów Fryderyka Chopina i Józefa Elsnera, autografy Juliusza Zarębskiego, Władysława Żeleńskiego, Ludomira Różyckiego, Karola Szymanowskiego, spuścizny: Witolda Rowickiego, Grażyny Bacewicz, Kazimierza Serockiego, Kazimierza Sikorskiego, Bolesława Szabelskiego, Antoniego Szałowskiego oraz mniej liczne zbiory związane z Witoldem Lutosławskim, Romanem Palestrem, Tadeuszem Bairdem, Stefanem Kisielewskim, Krzysztofem Pendereckim.
Zbiory udostępniane są przede wszystkim osobom profesjonalnie związanym z muzyką, studentom, w ograniczonym zakresie - również innym zainteresowanym. Za pośrednictwem Oddziału Udostępniania Zbiorów Specjalnych, instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać nuty i książki (z wyjątkiem cymeliów). Za pośrednictwem Zakładu Reprografii Biblioteki Narodowej można uzyskać kopie materiałów.