Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Uniwersytecka - Oddział Zbiorów Muzycznych


ul. Św. Jadwigi 3/4

50-266 Wrocław

tel. (+48 71) 3752 425

fax (+48 71) 3752 404

e-mail: ozmuz@bu.uni.wroc.pl

www: www.bu.uni.wroc.pl/ozm/index.html


Kierownik Oddziału Zbiorów Muzycznych: Marek Romańczuk

Biblioteka Uniwersytecka powstała w 1945 roku; Oddział Zbiorów Muzycznych - w roku 1949. Posiada rękopisy utworów muzycznych, stare druki muzyczne, stare druki tekstów o muzyce, książki o muzyce i czasopisma. Rękopisy liturgiczne oraz libretta przechowywane są w Oddziale Rękopisów, część druków - w Oddziale Starych Druków Biblioteki. Duża część najstarszych zbiorów pochodzi z nieistniejących już bibliotek: Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, Biblioteki Piastowskiej w Brzegu i Bibliotheca Rudolphina w Legnicy.
Zbiory druków i rękopisów nutowych posiadają bardzo zróżnicowany charakter, obejmując muzykę zarówno świecką jak i religijną, instrumentalną jak i wokalną od XV do XXI wieku, a wśród dzieł muzyki dawnej m.in. wybitną kolekcję włoskich wydań muzyki baroku. Wyróżniającą cechą zbiorów jest duży zasób muzyki śląskiej - co w połączeniu z bogatym zestawem literatury specjalistycznej XIX-XX wieku z tej dziedziny oraz licznymi tytułami niemieckich i śląskich czasopism muzycznych powoduje, iż zbiory muzyczne (wespół ze zbiorami Gabinetu Śląsko-Łużyckiego i innych oddziałów Biblioteki na Piasku) mogą stanowić najlepsze na świecie zaplecze naukowe do badań historii muzyki - zwłaszcza Śląska, a także całej Środkowej Europy. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry zestaw dawniejszych i współczesnych wydawnictw o charakterze encyklopedycznym i bibliograficznym z dziedziny muzyki, zapewniający czytelnikom dogodny warsztat pracy.
Ze zbiorów mogą korzystać przede wszystkim pracownicy naukowi i studenci wyższych uczelni, w drugiej kolejności - inne osoby zainteresowane. Materiały są dostępne na miejscu; wypożyczać mogą tylko instytucje krajowe i zagraniczne - za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Rękopisy, stare druki, cymelia i czasopisma nie są wypożyczane.
Od 1963 roku Biblioteka jest członkiem IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).