Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Sekcja Zbiorów Muzycznych


ul. Chopina 27

20-023 Lublin

tel. (+48 81) 743 73 88

fax (+48 81) 743 75 33

tel./fax (+48 81) 743 77 83

e-mail: kulbibl@nestor.kul.lublin.pl

www: www.kul.lublin.pl


Biblioteka powstała w roku 1918. Gromadzi partytury, książki i czasopisma (polskie i zagraniczne) jako materiał do badań, przede wszystkim nad muzyką religijną i liturgiczną.
Biblioteka jest dostępna powszechnie. Ze zbiorów można korzystać na miejscu, wypożyczać mogą tylko biblioteki krajowe i zagraniczne. Nie są wypożyczane rękopisy i stare druki. Istnieje możliwość uzyskania kopii materiałów.