Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Dział Zbiorów Nutowych (dawniej Biblioteka Materiałów Orkiestrowych PWM)


ul. A. Fredry 8

00-097 Warszawa

tel. (+48 22) 635 35 50 centra

fax (+48 22) 826 97 80

www: www.pwm.com.pl


Kierownik Oddziału w Warszawie: Agata Kwiecińska
e-mail: agata_kwiecinska@pwm.com.pl

Dział Zbiorów Nutowych (dawniej Biblioteka Materiałów Orkiestrowych) powstał w 1950 roku jako Centralna Biblioteka Muzyczna Centrali Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych. W roku 1958 została włączona w struktury Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, zmieniając nazwę na Centralna Biblioteka Nutowa.

Gromadzi partytury, materiały wykonawcze, wyciągi fortepianowe i libretta utworów muzycznych ze wszystkich epok, polskich i zagranicznych, w postaci rękopisów, kopii rękopisów i druków. Biblioteka ma charakter użytkowy i zajmuje się odpłatnym udostępnianiem zbiorów. Działalność DZN dotyczy również wypożyczeń materiałów dwunastu wydawców zagranicznych, reprezentowanych przez PWM, m.in. Schott Music, Boosey & Hawkes, Edition Peters czy Universal Edition.

W 2011 roku DZN nawiązał współpracę z platformą Zinfonia (www.zinfonia.com), która gromadzi informacje pochodzące bezpośrednio z wielu największych wypożyczeniowych i handlowych katalogów utworów muzyki poważnej.

Aktualizacja: 2021 (jt)