Polmic - FB

biblioteka (M)

A B D G I L M N S W Z

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych


ul. Sowińskiego 2

26-500 Szydłowiec

tel. (+48 48) 617 12 43

fax (+48 48) 617 17 88

e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl; księgowosc@muzeuminstrumentow.pl

www: www.muzeuminstrumentow.pl


Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest jedną z oryginalniejszych placówek kulturalnych w Europie. Do tej pory jest ono uważane za jedyne takie Muzeum w Europie. Muzeum zajmuje się gromadzeniem ludowych instrumentów muzycznych i utrzymywaniem kontaktów i ich twórcami. Do tej pory Muzeum zgromadziło ponad dwa tysiące eksponatów z okresu od XVIII w. do XX w. MLIM posiada w swych zbiorach liczne skrzypce, cymbały, harmonie oraz dudy. Posiada także instrumenty, które wyszły już z użycia: liry korbowe, czy suki biłgorajskie.
Muzeum co pięć lat organizuje konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych dbając tym samym o podtrzymanie takiej tradycji. Ostatni taki konkurs odbył się w roku 2005. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych jest także organizatorem pleneru ludowej rzeźby monumentalnej, który odbywa się wiosną, spotkań rycerskich w maju oraz turnieju rycerskiego o szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich we wrześniu.