biblioteka (N)

A B D G I L M N S W Z

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Biblioteka, Fonoteka, Fototeka


ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

tel. (+48 22) 44 16 181-182

e-mail: biblioteka@nifc.pl


Biblioteka

Największa na świecie biblioteka chopinowska istnieje od 1934 roku. Gromadzi publikacje krajowe i zagraniczne związane z osobą Fryderyka Chopina i z epoką, w której żył i tworzył swoje dzieła. Biblioteka posiada zbiór liczący ok. 30 tysięcy pozycji inwentarzowych oraz księgozbiór Mateusza Glińskiego. Na zbiór Biblioteki NIFC składają się: książki i czasopisma XIX i XX w.; wydawnictwa nutowe XIX i XX w. (w tym pierwsze wydania dzieł Fryderyka Chopina oraz utwory wydane za życia kompozytora); dokumenty życia społecznego - zaproszenia, programy i afisze koncertowe oraz wycinki prasowe (z koncertów, festiwali, uroczystości poświęconych Chopinowi i Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina organizowanych w Warszawie).

tel. (+48 22) 44 16 181.

Fototeka

W zbiorach Fototeki NIFC, która liczy obecnie ponad 86 000 pozycji, gromadzi się negatywy, pozytywy, diapozytywy, mikrofilmy, odbitki kserograficzne wykonane z obiektów znajdujących się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w innych muzeach i bibliotekach, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. W Fototece znajduje się również dokumentacja fotograficzna Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, festiwali chopinowskich, imprez artystycznych i muzealnych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Powyższe zbiory są wykorzystywane w różnych celach. Sięgają po nie muzykolodzy prowadzący badania nad życiem i twórczością Chopina, a także wydawcy podejmujący nowe edycje jego dzieł.

tel. (+48 22) 44 16 185, (+48 22) 44 16 186

Fonoteka

W Fonotece NIFC zgromadzono około 15 tysięcy pozycji, wśród nich szczególnie cenne nagrania archiwalne słynnych niegdyś pianistów, m.in.: Ignacego Jana Paderewskiego, Aleksandra Michałowskiego, Raula Koczalskiego, Sergiusza Rachmaninowa, a także dokumentację dźwiękową Międzynarodowych konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, systematycznie prowadzoną od roku 1960. Na zbiór Fonoteki składają się: płyty analogowe i kompaktowe; szpulowe taśmy magnetofonowe, kasety magnetofonowe, taśmy cyfrowe; kasety VHS i CD-Romy.

tel. (48 22) 44 16 182

Unikatowe źródła muzyczne – druki i starodruki, rękopisy muzyczne i autografy twórców od średniowiecza do początku XX wieku – dzięki digitalizacji są już dostępne online. Bezcenne zasoby biblioteczne kilkunastu instytucji z całej Polski można od teraz badać bez wychodzenia z domu w nowym portalu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”, którego twórcami są bibliotekarze Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: https://polish.musicsources.pl/pl 

Przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie sfinalizowanego już przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina projektu ,,Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie”. Ostatecznym efektem prac jest portal posiadający możliwość przeszukiwania źródeł, oglądania i pobierania ich oraz wykonywania analizy muzycznej.

W wolnym dostępie umieszczono ponad 25000 dokumentów i ponad 6500 transkrypcji cyfrowych unikatowych źródeł muzycznych, w większości wcześniej niepublikowanych. Przejrzysty interfejs strony umożliwia łatwe i szybkie odnajdywanie interesujących materiałów na podstawie m.in. miejsca ich przechowywania, typu dokumentu i tematyki.

W portalu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” znajdziecie teraz zbiory takich instytucji jak: Archiwum Jasnogórskie, Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Biblioteka Opactwa św. Wojciecha SS. Benedyktynek w Staniątkach, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Projekt ,,Dziedzictwo muzyki polskiej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

aktualizacja: 2022 (wa)