Polmic - FB

biblioteka (W)

A B D G I L M N S W Z

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki - Biblioteka, Muzeum i Archiwum


ul. Zakroczymska 2

00-225 Warszawa

tel. (+48 22) 831 50 11

e-mail: biblioteka@wtm.org.pl

www: www.warszawskietowarzystwomuzyczne.pl/


Kierownik: Andrzej Spóz

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne powstało w roku 1871, wtedy też utworzono Bibliotekę (pierwotnie pod taką właśnie nazwą), w roku 1958 przyjęto nazwę Biblioteka, Muzeum i Archiwum. Gromadzone są tu materiały do badań nad polską kulturą muzyczną XIX wieku, przede wszystkim - kulturą muzyczną Warszawy. Są to rękopisy utworów muzycznych, inne rękopisy (m.in. korespondencje, pamiętniki, libretta), nuty drukowane, książki, czasopisma, dokumenty życia muzycznego, ikonografia i nagrania. Do najcenniejszych części zbioru należą spuścizny kompozytorskie (m.in. Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Józefa Stefaniego), prywatne kolekcje (m.in. Józefa Sikorskiego, Adama Münchheimera, Jana Karłowicza), listy (m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego). Ponadto, Biblioteka posiada podstawową literaturę na temat muzyki oraz wydawnictwa pedagogiczne.

Zbiory są dostępne dla wszystkich. Można z nich korzystać na miejscu, część zbiorów można również wypożyczać. Nie są wypożyczane materiały o charakterze archiwalnym. Istnieje możliwość uzyskania kopii, w niektórych przypadkach - za pośrednictwem Zakładu Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie, który jest w posiadaniu mikrofilmów części zbiorów.

aktualizacja: 2021 (wa)