Polmic - FB

chór (C)

A B C E F G H I K L M O P R S T V W Z

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego


ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. (+48 22) 554 07 07

fax (+48 22) 554 07 13

e-mail: chor@uw.edu.pl

www: www.choruw.uw.edu.pl


Dyrygent i kierownik artystyczny: Irina Bogdanovitch

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z najstarszych zespołów chóralnych w Warszawie i jednym z najdłużej działających zespołów tego typu w Polsce. Rozpoczął on swoją działalność już w 1921 roku, dokładnie z chwilą utworzenia przy uczelni Akademickiego Koła Muzycznego. Założycielem i pierwszym dyrygentem zespołu był Piotr Maszyński – kompozytor, dyrygent i pedagog związany z Warszawskim Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia”. W okresie międzywojennym chórem dyrygowali także: Feliks Rybicki, Jan Maklakiewicz i Tomasz Kiesewetter. Program wykonywany przez zespół obejmował wtedy przede wszystkim pieśni ludowe i patriotyczne. Działalność Chóru została przerwana w 1939 roku i dopiero w 1956 roku z inicjatywy Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy Uniwersytecie Warszawskim powstał nowy zespół. Funkcja kierownika artystycznego została powierzona Edwardowi Jozajtisowi. Repertuar Chóru z pierwszych lat działalności zawierał pieśni Krzyńskiego, Maszyńskiego oraz opracowania utworów Chopina i Brahmsa. Od roku 1960 Chór Uniwersytetu Warszawskiego wyraźnie podnosił swój poziom artystyczny. Stało się tak niewątpliwie za sprawą nowego kierownika i dyrygenta – Zbigniewa Soji. Zespół koncertował w kraju oraz wyjechał na swoje pierwsze tournée zagraniczne do ówczesnego NRD. W roku akademickim 1963/64 dyrygentem został Mirosław Perz – muzykolog i miłośnik muzyki dawnej, który „zaraził” swoją pasją cały zespół. W związku z tym zmienił się radykalnie repertuar. Chór zaczął śpiewać utwory między innymi G. de Machauta, H. Purcella, A. Scarlattiego, C. Monteverdiego, J. S. Bacha, a z kompozytorów polskich: M. Gomółki, Wacława z Szamotuł i B. Pękiela. Zespół odniósł także pierwsze poważniejsze sukcesy na konkursach chóralnych (I miejsce w konkursie Chórów Amatorskich o Złoty Laur XX-lecia PRL w 1965 roku, II miejsce w Konkursie Chórów Studenckich „Polska Muzyka Dawna” w 1967 roku), jednocześnie koncertując w kraju i za granicą – jesienią 1967 roku w ZSRR i Finlandii. W roku akademickim 1968/69 kierownictwo artystyczne zespołu objął absolwent dyrygentury warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej - Maciej Jaśkiewicz. Czasy jego dyrygentury to pasmo kolejnych sukcesów Chóru. Zespół uczestniczył w wielu konkursach w kraju i za granicą, na których zdobywał najważniejsze nagrody. Największym osiągnięciem było zajęcie I miejsca w kategorii chórów mieszanych i nagrody „International Trophy” Stalowy Kamerton w Middlesborough. Chór koncertował w kraju w filharmoniach Łodzi, Częstochowy, Lublina i Kielc. Wyjeżdżał również na występy do Szwajcarii, Estonii i Wielkiej Brytanii. W 1972 roku na stanowisko kierownika artystycznego powrócił Mirosław Perz. Kontynuował on pracę z Chórem zgodnie z wcześniej obranym kierunkiem, umożliwiając jednocześnie pracę z zespołem młodym, utalentowanym dyrygentom – m. in. Adamowi Chmielowcowi. W 1979 roku nowym szefem zespołu został Andrzej Banasiewicz, który poszerzył repertuar Chóru o pozycje dotąd nie wykonywane w Polsce. Zespół zdobył kolejne nagrody i wyjechał na tournée do Holandii i Hiszpanii. W okresie stanu wojennego Chór został oficjalnie rozwiązany. Jednak próby odbywały się konspiracyjnie w mieszkaniach chórzystów, ale miały raczej charakter spotkań towarzyskich. W roku 1982 zespół rozpoczął współpracę z Kazimierzem Bukatem. Brał udział w kolejnych konkursach chóralnych i koncertował za granicą we Włoszech i Hiszpanii. Cztery lata później nowym dyrygentem został Janusz Wiliński. Dnia 14 czerwca 1987 roku zespół śpiewał podczas uroczystej mszy koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Na początku 1988 roku Chór wyjechał na ponowne tournée do Finlandii. W 1989 roku dyrygentem Chóru został Andrzej Borzym, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie ze specjalnością „chóralistyka”. Pod jego kierownictwem zespół koncertował w Hiszpanii i Portugalii, Niemczech i Holandii. Od września 1999 kierownikiem artystycznym Chóru był Szymon Paczkowski, pod kierunkiem którego Chór wystąpił m.in. w Berlinie i Las Palmas. Od listopada 2001 roku pełniącym obowiązki kierownika artystycznego i dyrygenta był Mariusz Orzełowski.
Rok później konkurs na dyrygenta wygrała Irina Bogdanovitch, która współpracowała z Chórem jako asystent dyrygenta od roku 1999. Pod jej kierownictwem w lipcu 2002 roku zespół zajął III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Randers w Danii, w maju 2005 roku - II miejsce na festiwalu Legnica Cantat 36 w kategorii chórów akademickich i I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w kategorii chórów akademickich, a w październiku 2006 roku otrzymał Grand Prix dla najlepszego chóru i nagrodę dla najlepszego dyrygenta w drugiej edycji konkursu "Rybnicka Jesień Chóralna" pod patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego. Wielokrotnie występował również w kraju i za granicą podczas uroczystych koncertów oraz wydarzeń artystycznych i państwowych, m.in. w w 2003 roku w Filharmonii Petersburskiej podczas koncertu z okazji 300-lecia Sankt-Petersburga uczestniczył wraz z Chórem Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu i Orkiestrą Filharmonii Petersburskiej pod batutą Jerzego Maksymiuka w wykonaniu widowiska Aleksander Newski S. Prokofiewa, w 2004 roku koncertował w Normandii w ramach Sezonu Polskiego we Francji "Nova Polska 2004", w 2005 – brał udział w prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu „Tolosako Abesbatza Lehiaketa” w Tolosie w Hiszpanii, a w roku 2006 odbył tournée po Węgrzech z koncetami w Kesthely, Siofok i w Budapeszcie oraz uczestniczył w festiwalu w Palestrinie poświęconym twórczości renesansowego kompozytora Giovanniego Pierluigiego da Palestriny (obok takich znakomitości jak m.in. The Hilliard Ensemble).