school (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego – Filia w Szczecinie


ul. Grodzka-KuĊ›nierska 50

70-560 Szczecin

phone (+48 91) 88 06 54

fax (+48 91) 88 02 43