Polmic - FB

szkoła (I)

A I K M N O P S U W Z

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Instytut Nauk o Sztuce


Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (+48 81) 445 39 81

e-mail: inos@kul.pl


Strona internetowa Instytutu Nauk o Sztuce

Strona internetowa kierunku Muzykologia

Początki badań muzykologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sięgają połowy XX wieku. W 1956 roku Hieronim Feicht zorganizował przy Wydziale Teologii Katedrę Muzykologii Kościelnej, która w latach 60. została przekształcona w Zakład Muzykologii Kościelnej, a następnie w Instytut Muzykologii Kościelnej. W 1990 roku zmieniono jego nazwę na Instytut Muzykologii i pod tą nazwą funkcjonował on do 2019 roku, kiedy w wyniku reformy szkolnictwa wyższego powstał na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytut Nauk o Sztuce, na którym prowadzone jest kształcenie na kierunkach Muzykologia oraz Historia sztuki. Jego dyrektorem jest ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL.

W ramach kierunku muzykologia w Instytucie Nauk o Sztuce działają:

  • Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną – przedmiotem badać jest religijna twórczość kompozytorów polskich jak i związanych z muzyczną kulturą polską. Kierownikiem Katedry jest ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL.
  • Katedra Instrumentologii – prowadzi badania w zakresie historii i teorii budownictwa organowego, systemów strojenia instrumentów i akustyki organów. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL.
  • Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii – zajmuje się badaniami nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL.

Program kształcenia na kierunku Muzykologia zakłada połączenie specjalizacji muzykologicznej (teoretycznej) i muzycznej (praktycznej), co stanowi wieloletnią tradycję i specyfikę studiów muzykologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prowadzone są więc zarówno zajęcia w dziedzinie nauk humanistycznych (nauk o sztuce) – obejmujące zagadnienia takie jak historia muzyki powszechnej i polskiej, historia i teoria chorału gregoriańskiego, analiza muzyczna, estetyka muzyki, style muzyczne, historia i budowa organów, etnomuzykologia – jak również w dziedzinie sztuki muzycznej – gra na fortepianie i organach, dyrygentura chóralna, chór, śpiew gregoriański, harmonia i kontrapunkt, praktyka muzyczno-liturgiczna. Studia prowadzone są w czterech specjalizacjach: Krytyka i publicystyka muzyczna lub Muzyka kościelna (studia I stopnia) oraz Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia lub Animacja kultury muzycznej (studia II stopnia). Ponadto Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie w dyscyplinie nauki o sztuce.

Z lubelską muzykologią związani byli m.in.:

  • Hieronim Feicht
  • Bolesław Bartkowski
  • Karol Mrowiec
  • Antoni Zoła
  • Józef Ścibor
  • Jan Chwałek
  • Ireneusz Pawlak

Aktualizacja: 2022 (jt)