Polmic - FB

szkoła (I)

A I K M N O P S U W Z

Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii


ul. Krakowskie Przedmieście 32

00-325 Warszawa

tel. (+48 22) 552 15 35

e-mail: imuz@uw.edu.pl

www: www.imuz.uw.edu.pl


Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim mają swoje początki 1 października 1948 roku. Wtedy właśnie z inicjatywy Zofii Lissy w ramach Sekcji Historii Wydziału Humanistycznego UW, rozpoczął działalność Zakład Muzykologii. Z czasem został on przekształcony w Katedrę Muzykologii, która z kolei w 1958 roku uzyskała status Instytutu. Tworzyły go wówczas trzy Zakłady:

  • Powszechnej Historii Muzyki kierowany przez prof. Józefa Chomińskiego;
  • Historii Muzyki Polskiej kierowany przez prof. Hieronima Feichta z Sekcją Muzyki Ludowej (doc. Marian Sobieski);
  • Historii i Teorii Estetyki kierowany przez prof. Zofię Lissę.

Kolejne Zakłady powoływano w roku 1969 – Zakład Etnografii Muzycznej pod kierunkiem doc. Anny Czekanowskiej – oraz w roku 1995 Zakład Muzykologii Systematycznej, którym kierowała prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek.

Taka struktura obowiązywała do 2020 roku. Od 2021 roku Instytut tworzą:

  • Katedra Historii Muzyki – powstała w wyniku połączenia Zakładów Historii Muzyki Polskiej i Powszechnej Historii Muzyki – której działalność skoncentrowana jest na szeroko rozumianej historii muzyki i historii kultury muzycznej od średniowiecza do początków XX wieku. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Szymon Paczkowski, prof UW.
  • Katedra Muzykologii Systematycznej i Kulturowej – powstała w wyniku połączenia Zakładów Etnomuzykologii, Muzykologii Systematycznej oraz Teorii i Estetyki Muzyki – .która zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi teorii i estetyki muzyki, psychoakustyki, psychologii i socjologii muzyki oraz etnomuzykologii i antropologii muzyki. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Tomasz Nowak.

Dyrektorem Instytutu Muzykologii jest dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW

Aktualizacja: 2022 (jt)