school (O)

A I K M N O P S U W Z

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi


ul. Sosnowa 9

93-102 Łódź

phone (+48 42) 684 63 84

fax (+48 42) 681 15 68/69

phone/fax (+48 42) 684 41 93

e-mail: sekretariat@muzyczna.neostrada.pl

www: http://www.muzyczna.neostrada.pl